Historia

Film „Od doraźnych narad do instancji decyzyjnej”

Oto film dokumentalny przedstawiający historię Rady Europejskiej od jej powstania do dziś. Pokazuje najważniejsze fakty, które w ostatnich dziesięcioleciach miały wpływ na sposób podejmowania decyzji przez przywódców UE.
O losach Rady Europejskiej opowiadają świadkowie jej przemiany w dzisiejszą instancję decyzyjną.

Film przedstawia wydarzenia i traktaty, które ukształtowały Radę Europejską, Radę UE, Eurogrupę i szczyty strefy euro.

1997

13 grudnia

Utworzenie Eurogrupy

Rada Europejska zatwierdza utworzenie Eurogrupy – nieformalnego gremium gromadzącego ministrów finansów z państw, w których walutą jest euro. Pierwsze posiedzenie odbywa się 4 czerwca 1998 r. w zamku Senningen w Luksemburgu.

1999

1 stycznia

Nowa waluta wirtualna – euro

Nową walutę wprowadza 11 państw członkowskich: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy.

2001

1 stycznia

Grecja przystępuje do strefy euro

Grecja jest 12. państwem członkowskim UE, które przystąpiło do strefy euro.

2002

1 stycznia

Euro wchodzi do obiegu

1 stycznia 2002 r. do obiegu wchodzą banknoty i monety euro, zastępując waluty krajowe.

2003

1 lutego

Traktat nicejski

Traktat nicejski reformuje unijne instytucje, przygotowując je na rozszerzenie Unii, która będzie obejmować 27 państw członkowskich. Rozszerza stosowanie większości kwalifikowanej w głosowaniach w Radzie i wprowadza zasadę wzmocnionej współpracy między państwami członkowskimi.

2004

10 września

Pierwszy stały przewodniczący Eurogrupy

Eurogrupa postanawia powołać przewodniczącego na dwuletnią kadencję.

Na nieformalnym posiedzeniu Rady Ecofin w Scheveningen Jean-Claude Juncker zostaje mianowany pierwszym stałym przewodniczącym Eurogrupy. Jego kadencja trwa od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.

2006

wrzesień

Jean-Claude Juncker ponownie mianowany przewodniczącym Eurogrupy

Jest to jego druga kadencja.

2007

1 stycznia

Słowenia przystępuje do strefy euro

Słowenia jest 13. państwem członkowskim UE, które przyjęło euro jako swoją walutę.

2008

1 stycznia

Cypr i Malta wchodzą do strefy euro

Do strefy euro należy teraz 15 państw.

12 października

Pierwszy szczyt strefy euro 

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy proponuje, by regularnie organizować spotkania szefów państw i rządów krajów strefy euro. Pierwsze posiedzenie odbywa się 12 października 2008 r. Kolejne mają miejsce w maju 2010 r., w marcu 2011 r., w lipcu 2011 r. oraz w październiku 2011 r. w Brukseli.

Szczyty pomagają koordynować politykę gospodarczą strefy euro. Uczestniczy w nich również przewodniczący szczytu i przewodniczący Komisji Europejskiej. 

2009

1 stycznia

Słowacja przystępuje do strefy euro

Słowacja to 16. członek strefy euro.

1 grudnia

Protokół nr 14 do traktatu z Lizbony

Protokół nr 14 do traktatu z Lizbony wchodzi w życie 1 grudnia 2009 r. Określa rolę Eurogrupy. Ministrowie z państw członkowskich strefy euro będą spotykać się nieformalnie, aby omawiać sprawy związane z wspólną walutą. Będą wybierać przewodniczącego na dwuipółletnią kadencję.

Traktat z Lizbony przyniósł także zmiany w Radzie UE. Odtąd na posiedzeniach pełnego składu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych nad sprawami dotyczącymi wyłącznie strefy euro mogą głosować tylko członkowie Eurogrupy.

2011

1 stycznia

Estonia przystępuje do strefy euro

Estonia jest 17. państwem, które przystąpiło do strefy euro.

2012

styczeń

Wybór przewodniczącego Grupy Roboczej Eurogrupy

Od stycznia 2012 r. przewodniczącym Grupy Roboczej Eurogrupy jest Thomas Wieser, który przewodniczy także Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu.

Grupa Robocza Eurogrupy to organ przygotowawczy, który gromadzi przedstawicieli państw strefy euro (zasiadających w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym), Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego.   

2013

21 stycznia

Wybór przewodniczącego Eurogrupy

Jeroen Dijsselbloem, holenderski minister finansów, został wybrany na przewodniczącego Eurogrupy. To drugi stały przewodniczący Eurogrupy od czasu jej utworzenia.

2014

1 stycznia

Łotwa przystępuje do strefy euro

Łotwa to 18. członek strefy euro.

2015

1 stycznia

Litwa przystępuje do strefy euro

Do strefy euro należy teraz 19 państw: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

13 lipca

Jeroen Dijsselbloem po raz drugi wybrany na przewodniczącego Eurogrupy

Jeroen Dijsselbloem zostaje ponownie wybrany na przewodniczącego Eurogrupy. Będzie to jego druga dwuipółletnia kadencja.