16.10.2017 Komunikat prasowy

Unijni ministrowie spraw zagranicznych zachęcili Stany Zjednoczone, aby podtrzymały swoje zaangażowanie na rzecz porozumienia z Iranem i przed podjęciem kolejnych kroków rozważyły ich skutki dla swojego bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa swoich partnerów i całego regionu. Podkreślili, że porozumienie gwarantuje, iż irański program jądrowy nadal będzie miał pokojowy charakter.

16.10.2017 Komunikat prasowy
© Unia Europejska 6.10.2017 Rada Europejska
Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.