18-20.9.2017 Spotkanie

Priorytety UE to ład światowy oparty na zasadach, pokój, współpraca antyterrorystyczna i rozbrojenie nuklearne. UE chce też przyspieszyć negocjacje w kwestii migracji, praw człowieka, klimatu i rozwoju. Przy okazji Donald Tusk odbędzie spotkania dwustronne z innymi przywódcami.

 

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.