18-20.9.2017 Spotkanie

Przewodniczący zaznaczył, że ONZ to najlepsze forum rozwiązywania globalnych problemów. Zaapelował jednak, by wykazało się ono większym zdecydowaniem, determinacją i jednością wobec bieżących wyzwań międzynarodowych. „Spotykamy się w momencie, w którym świat znalazł się między nadzieją a strachem”, stwierdził Donald Tusk na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. „Unia Europejska nigdy nie zrezygnuje ze współpracy z ONZ ani z działań na tym forum”.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.