29.3.2017 Komunikat prasowy

Wielka Brytania oficjalnie powiadomiła UE o zamiarze jej opuszczenia. „Wyrażamy ubolewanie w związku z tym, że Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, jednak jesteśmy gotowi” – odpowiada Rada Europejska w oświadczeniu. „W trakcie negocjacji Unia będzie działać jako jednolity podmiot i będzie chronić swoje interesy”.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.