© Unia Europejska 19-20.10.2017 Spotkanie

19 października przywódcy UE postanowili skonsolidować obecną strategię kontroli nad napływem migrantów. Oświadczyli też, że zrobią wszystko, by Europa stała się cyfrowa. 20 października zatwierdzili agendę przywódców i postanowili rozpocząć wewnętrzne przygotowania do 2. etapu rozmów o brexicie.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.