© E. Sansar/Anadolu Agency 4-5.4.2017 Spotkanie

W brukselskiej konferencji będzie uczestniczyć ponad 70 delegacji ministerialnych reprezentujących m.in. UE, ONZ oraz darczyńców z całego świata. Swój udział zapowiedziały również główne organizacje polityczne, humanitarne i gospodarcze, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

© O. Haj Kadour/AFP 6.4.2017 Komunikat prasowy
Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.