Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Wyniki obrad

Ministrowie postanowili przyspieszyć ratyfikację porozumienia paryskiego przez UE

Porozumienie paryskie

Rada postanowiła przyspieszyć proces ratyfikacji porozumienia paryskiego. Porozumienie to określa, jakie działania zostaną podjęte na całym świecie w związku ze zmianą klimatu.

„To ważny dzień, ponieważ nie tylko poczyniliśmy ważny krok w działaniach na rzecz klimatu, ale też wykazaliśmy się jednością. Oznacza to, że UE i jej państwa członkowskie znacząco przyczynią się do wprowadzenia w życie porozumienia paryskiego. Europa odegrała przewodnią rolę w Paryżu, a teraz, w Marrakeszu, zaangażuje się w wykonanie postanowień porozumienia. Działania na rzecz klimatu nadal mają zasadnicze znaczenie dla naszego przetrwania na Ziemi i dla przyszłych pokoleń”.

László Sólymos, słowacki minister środowiska

Ministrowie postanowili przyspieszyć ratyfikowanie przez UE porozumienia paryskiego. Państwa członkowskie ratyfikują je albo wspólnie z UE (jeśli zakończą krajowe procedury ratyfikacyjne), albo tak szybko jak to możliwe.

László Sólymos, słowacki minister środowiska, a zarazem przewodniczący Rady powiedział: „To ważny dzień, ponieważ nie tylko poczyniliśmy ważny krok w działaniach na rzecz klimatu, ale też wykazaliśmy się jednością. Oznacza to, że UE i jej państwa członkowskie znacząco przyczynią się do wprowadzenia w życie porozumienia paryskiego. Europa odegrała przewodnią rolę w Paryżu, a teraz, w Marrakeszu, zaangażuje się w wykonanie postanowień porozumienia. Działania na rzecz klimatu nadal mają zasadnicze znaczenie dla naszego przetrwania na Ziemi i dla przyszłych pokoleń”.

Konferencja klimatyczna w Marrakeszu

Rada przyjęła konkluzje w sprawie przygotowań do konferencji klimatycznej w Marrakeszu (7–18 listopada 2016 r.). Konferencja w Marrakeszu dotyczyć będzie konkretnych działań i wykonania porozumienia, które przyjęto w grudniu 2015 r. w Paryżu. Ministrowie oczekują między innymi doprecyzowania postanowień porozumienia.