Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili
Jeroen Dijsselbloem przedstawia na konferencji prasowej wyniki posiedzenia Eurogrupy (11 maja 2015)

Wyniki obrad

Grecja

Eurogrupa zapoznała się z informacjami na temat toczących się rozmów między władzami greckimi a Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Rozmowy te dotyczą całościowej listy reform w Grecji.

Eurogrupa stwierdziła, że dyskusje te są zaawansowane i bardziej owocne, ale potrzeba więcej czasu, by wyeliminować różnice zdań i osiągnąć kompleksowe porozumienie. Wypłata pozostałej pomocy finansowej może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy będzie porozumienie co do reform, a wspomniane trzy instytucje stwierdzą po dokonaniu przeglądu, że reformy zostały zrealizowane.

„Chciałbym przypomnieć, że porozumienie z 20 lutego nadal służy jako ramy negocjacyjne i że dokonanie jakiejkolwiek wypłaty musi być poprzedzone kompleksową umową.”

Jeroen Dijsselbloem, przewodniczący Eurogrupy

Sytuacja gospodarcza

Eurogrupa omówiła również sytuację gospodarczą w strefie euro na podstawie wiosennej prognozy gospodarczej przygotowanej przez Komisję Europejską. Rozmawiała też o inflacji i zmianach kursu walutowego. 

W strefie euro przybiera na sile ożywienie gospodarcze i tworzenie miejsc pracy, a zmalało ryzyko deflacji. Ministrowie byli zgodni, że aby utrzymać to ożywienie, należy kontynuować w strefie euro reformy strukturalne pobudzające wzrost gospodarczy i nadal prowadzić prawidłową politykę budżetową.

Dyskusja tematyczna: przepisy budżetowe

Ministrowie Eurogrupy podzielili się doświadczeniami krajowymi w zakresie zaostrzania przepisów budżetowych zaleconego dla strefy euro w ramach europejskiego semestru 2014. Była to jedna z debat, które Eurogrupa regularnie organizuje na temat sposobów wzmocnienia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Sprawozdanie czterech przewodniczących

Ministrowie wymienili poglądy o dostępnych metodach doskonalenia zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej. Dyskusja była elementem prac przygotowawczych sprawozdania na ten sam temat, nad którym pracuje przewodniczący Eurogrupy wraz z przewodniczącymi Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego.

Irlandia

Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła postępy Irlandii w kwestiach budżetowych, finansowych i strukturalnych przedstawione w trzecim sprawozdaniu z nadzoru po zakończeniu programu dostosowań. Jest przekonana, że Irlandia nadal będzie osiągać dobre wyniki i sprosta pozostałym wyzwaniom.