Eurogrupa, 22.4.2016

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 22.4.2016
  • 09:00
  • Amsterdam

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Grecja: aktualna sytuacja

Instytucje i grecki minister finansów Efklidis Tsakalotos poinformowali Eurogrupę o stanie prac nad prowadzonym obecnie pierwszym przeglądem programu dostosowań makroekonomicznych w Grecji.

Aby można było zakończyć przegląd, instytucje i władze greckie powinny osiągnąć porozumienie co do kompleksowego pakietu reform politycznych, które Grecja powinna wprowadzić w życie.

Mimo znacznych postępów dokonanych w ostatnich tygodniach, konieczna są dalsze prace nad szeregiem obszarów politycznych, w tym nad strategią budżetową i funduszem prywatyzacyjnym.

Eurogrupa zaapelowała do władz greckich o szybkie wypracowanie porozumienia z instytucjami w sprawie pakietu reform, który powinien obejmować m.in. kwestię środków awaryjnych i kredytów zagrożonych.

Eurogrupa ma nadzieję, że do porozumienia dojdzie w najbliższych dniach i jeśli tak się stanie, jest gotowa zwołać nadzwyczajne posiedzenie służące uzgodnieniu kolejnych kroków w kierunku zakończenia pierwszego przeglądu.

Dyskusja tematyczna o wzroście gospodarczym i zatrudnieniu: krajowe ramy dotyczące niewypłacalności

Eurogrupa kontynuowała wymianę poglądów na temat krajowych ram dotyczących niewypłacalności i ich stosowania. W tym obszarze między państwami członkowskimi strefy euro istnieją znaczne różnice. Dyskusję prowadzono zgodnie z zaleceniami Rady dla strefy euro z lat 2015 i 2016, wydanymi w kontekście semestru europejskiego, czyli corocznej unijnej procedury koordynowania polityki.

Sprawnie działające ram dotyczące niewypłacalności są elementem niezbędnym dla eliminacji nawisu długu i poprawy zdolności banków do kredytowania gospodarki. Jest to szczególnie ważne w strefie euro, gdzie gorsza kondycja poszczególnych gospodarek może odbić się na kondycji innych.

Ministrowie uzgodnili szereg wspólnych zasad, które mogłyby posłużyć za wskazówki wykorzystywane do poprawy tych ram krajowych. Największą wagę przykłada się do szybkości działania, przewidywalności i opłacalności ram.

Prezentacja dokonana przez przewodniczącą Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

Przewodnicząca Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego Danièle Nouy przedstawiła roczne sprawozdanie z jego funkcjonowania.

Ponadto poinformowała Eurogrupę o trwających pracach na rzecz harmonizacji możliwości nadzoru i krajowych swobód decyzyjnych w sektorze bankowym strefy euro, co ma zapewnić równe szanse wszystkim graczom.

Nowe dane o nadzorze budżetowym

Komisja Europejska przedstawiła główne wyniki notyfikacji przekazanych w kwietniu 2016 r. przez Eurostat w kontekście procedury nadmiernego deficytu.

W 2015 r. deficyt budżetowy i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w strefie euro wynosiły średnio 2,1% i 90,7% PKB.

Ministrowie finansów będą w dalszym ciągu badać kwestię nadzoru budżetowego i zastanawiać się nad działaniami do podjęcia w najbliższych miesiącach w ramach procedury nadmiernego deficytu. Tłem dla tych rozważań będzie zbliżająca się wiosenna prognoza (na rok 2016) przygotowywana przez Komisję Europejską i przedłożenie przez państwa członkowskie programów stabilności i krajowych programów reform w kontekście europejskiego semestru 2016.

Ostatnia aktualizacja: 6.6.2016