Posiedzenie Eurogrupy, 9.5.2016

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 9.5.2016
  • 15:00
  • Bruksela

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Eurogrupa omówiła stan pierwszego przeglądu programu dostosowań makroekonomicznych w Grecji.

Z zadowoleniem przyjęła pakiet reform politycznych, który obejmuje:

  • system emerytalny
  • podatek dochodowy i VAT
  • działania związane z obniżeniem wydatków na wynagrodzenia w sektorze publicznym
  • strategię prywatyzacyjną
  • kwestię kredytów zagrożonych.

Eurogrupa stwierdziła, że władze greckie i instytucje muszą prowadzić dalsze prace nad mechanizmem dotyczącym dodatkowych środków awaryjnych. Środki te wejdą w życie jedynie w przypadku, gdy konieczne będą dodatkowe działania, by osiągnąć uzgodnione docelowe nadwyżki pierwotne.

Wnioski wyciągnięte z pierwszego przeglądu utorują drogę wypłacie dalszej pomocy finansowej Grecji. Najpierw jednak Grecja wdrożyć musi wcześniej ustalone działania, a inne państwa strefy euro – odpowiednie procedury krajowe.

Co dalej?

Eurogrupa potwierdziła gotowość rozważenia, po zakończeniu pierwszego przeglądu i o ile będzie to konieczne, ewentualnych dodatkowych środków zapewniających stabilność potrzeb Grecji w zakresie refinansowania. W tym kontekście Eurogrupa porozumiała się co do szeregu ogólnych wytycznych i w sprawie uporządkowanego podejścia oraz zaleciła Grupie Roboczej Eurogrupy prace nad dalszymi szczegółami.

Eurogrupa będzie kontynuowała dyskusję na kolejnym posiedzeniu w dniu 24 maja 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2016