Eurogrupa, 24.5.2016

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 24.5.2016
  • 15:00
  • Bruksela

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Grecja

Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła porozumienie (na szczeblu negocjatorów) między Grecją a instytucjami. Toruje ono drogę do zakończenia pierwszej weryfikacji programu dostosowań makroekonomicznych w Grecji.

Po weryfikacji Europejski Mechanizm Stabilności będzie mógł wypłacić temu krajowi kolejną część pomocy finansowej (10,3 mld EUR) przewidzianą w programie.

Osiągnęliśmy potężny postęp w sprawie Grecji. Może więc rozpocząć się kolejny etap programu pomocy finansowej.

Przewodniczący Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem

Pomoc zostanie wypłacona w kilku ratach. Wcześniej Grecja musi zrealizować wszystkie zadania wstępne, a państwa strefy euro muszą zatwierdzić porozumienie według własnych procedur krajowych.

Porozumienie negocjatorów Grecji i instytucji obejmuje pakiet reform, które Grecja musi przeprowadzić, oraz dodatkowy mechanizm awaryjny. Jeżeli pojawiłoby się niebezpieczeństwo, że uzgodniona w programie nadwyżka pierwotna (3,5% PKB) nie zostanie osiągnięta, mechanizm ten spowoduje uruchomienie dodatkowych reform.

Eurogrupa z uznaniem odnotowała, że Grecja zrealizowała już większość uzgodnionych zadań wstępnych.

Eurogrupa uzgodniła też działania krótko-, średnio- i długoterminowe, które mają zapewnić zdolność Grecji do obsługi zadłużenia. Niektóre z tych działań zostaną wdrożone po zakończeniu pierwszej weryfikacji, ale jeszcze przed zakończeniem programu. Inne – po pomyślnym jego zakończeniu. Szczegóły tych ostatnich będą zależeć od aktualnej analizy zdolności Grecji do obsługi zadłużenia.

Na wypadek gdyby po zakończeniu programu sytuacja Grecji okazała się gorsza, niż obecnie się przewiduje, Eurogrupa uzgodniła możliwość uruchomienia mechanizmu awaryjnego, obejmującego dalsze działania co do długu.

Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła zapowiedź kierownictwa MFW, że chce zalecić Radzie Administracyjnej MFW, by przed końcem roku zaaprobowała umowę finansową wspierającą wdrożenie uzgodnionych reform.

Hiszpania: 5. wizyta w ramach nadzoru poprogramowego

Eurogrupa pozytywnie oceniła wyniki 5. misji poprogramowej, którą w kwietniu przeprowadziła w Hiszpanii Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym.

Sytuacja gospodarcza w strefie euro

Eurogrupa wymieniła poglądy na temat sytuacji gospodarczej w strefie euro i prognoz ekonomicznych. Podstawą dyskusji była prezentacja, w której Komisja przedstawiła swoją wiosenną prognozę gospodarczą z 3 maja 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 25.5.2016