Eurogrupa, 16.6.2016

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 16.6.2016
  • 15:00
  • Luksemburg

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Długoterminowa stabilność systemów emerytalnych w strefie euro

Eurogrupa dyskutowała o instrumentach politycznych, którymi można by się posłużyć, aby zwiększyć stabilność budżetową systemów emerytalnych w strefie euro.

Poza tradycyjnymi parametrami, takimi jak składki emerytalne i wypłata świadczeń, Eurogrupa omówiła też aktywne polityki i reformy rynku pracy, które mogłyby w trwały sposób ożywić aktywność ekonomiczną. Przyjrzała się też sprawdzonym rozwiązaniom w automatycznym korygowaniu systemów emerytalnych w reakcji na dłuższe przeciętne trwanie życia.

Eurogrupa przyjęła oświadczenie z uzgodnionymi zasadami mającymi zwiększyć stabilność systemów emerytalnych. Zwróciła się do Komisji Europejskiej, by uwzględniła te zasady w procesie nadzoru i zastanowiła się nad opracowaniem odpowiednich wskaźników na ich podstawie.

MFW – przegląd sytuacji w strefie euro na podstawie art. IV

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde poinformowała Eurogrupę o tym, jak MFW ocenia perspektywy gospodarcze strefy euro oraz zagrożenia i wyzwania polityczne. MFW dokonał tej oceny w ramach dorocznych konsultacji na podstawie art. IV.

Fundusz potwierdził, że utrzymuje się ożywienie gospodarcze w strefie euro. Zalecił, by skupić się na reformach strukturalnych, inwestycjach oraz reformach sektora finansowego.

Eurogrupa przeprowadziła konstruktywną dyskusję o zaleceniach. Niebawem na portalu MFW pojawi się ostateczne oświadczenie funduszu.

Inne punkty

Eurogrupa dyskutowała też – na podstawie prezentacji Komisji i Europejskiego Banku Centralnego – o inflacji w strefie euro oraz o zmianach w kursach walutowych. Przyjęła też program prac na drugie półrocze 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 27.6.2016