Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Wyniki obrad

Relacja z posiedzenia Eurogrupy (9 września 2016)

Grecja

Instytucje i grecki minister finansów Efklidis Tsakalotos poinformowali Eurogrupę o stanie realizacji programu dostosowań gospodarczych w Grecji.

Greckie władze zamierzają terminowo ukończyć realizację wymaganych działań, które uzgodniono w ramach pierwszej weryfikacji programu.

Mowa tu m.in. o 15 działaniach dotyczących prywatyzacji, reformy sektora energetycznego, zarządzania bankami i utworzenia agencji ds. dochodów. Realizacja tych działań to warunek wypłaty 2,8 mld EUR z Europejskiego Mechanizmu Stabilności.

Przedstawiciele instytucji niebawem udadzą się do Aten, by przygotować drugą weryfikację programu pomocy finansowej.

Dyskusja o wzroście i zatrudnieniu: jakość finansów publicznych

Członkowie Eurogrupy omówili krajowe doświadczenia płynące z przeglądów wydatków publicznych. Przeglądy takie służą ocenie skuteczności i efektywności środków publicznych wydatkowanych w różnych kategoriach budżetu danego kraju.

Dyskusja ta ma pomóc państwom członkowskim wypracować taką strukturę budżetu krajowego, która lepiej będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.

Eurogrupa przyjęła oświadczenie określające wspólne zasady, które mogłyby posłużyć poprawieniu alokacji wydatków.

Ministrowie postanowili też systematycznie omawiać to zagadnienie i powrócić do niego w pierwszej połowie 2017 r.

Bieżące kwestie budżetowe

Eurogrupa potwierdziła, że państwa członkowskie strefy euro powinny przedstawić swoje projekty planów budżetowych na 2017 r. między 1 a 15 października br.

Taki termin pozwoli ocenić te projekty w świetle porównywalnych założeń makroekonomicznych. Trzeba będzie znaleźć praktyczne rozwiązanie dla państw mających rząd tymczasowy.

Późną jesienią zgodnie z przyjętą praktyką Eurogrupa przeprowadzi doroczną szczegółową dyskusję na temat tych planów, której podstawą będą opinie Komisji Europejskiej.

Ministrowie omówili też pokrótce toczące się procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do Hiszpanii i Portugalii. W lipcu Rada stwierdziła, że żaden z tych krajów nie podjął skutecznych działań, by skorygować nadmierny deficyt w ustalonym terminie. W związku z tym Portugalii i Hiszpanii wyznaczono nowe terminy. Państwa te mają podjąć skuteczne działania do 15 października. Rada przyjęła też wnioski Komisji, by anulować kary, które Hiszpania i Portugalia miałyby zapłacić za nieskorygowanie na czas swoich deficytów – zgodnie z przepisami paktu stabilności i wzrostu.

Ministrowie odnotowali także, że w pracach nad uproszczeniem paktu stabilności i wzrostu poczyniono znacznie postępy.