Eurogrupa, 10.10.2016

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 10.10.2016
  • 15:00
  • Luksemburg

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Grecja

Instytucje i grecki minister finansów Efklidis Tsakalotos poinformowali Eurogrupę o realizacji 15 wymaganych działań, które Grecja zobowiązała się przeprowadzić podczas pierwszej weryfikacji programu dostosowań gospodarczych.

Wśród działań tych było m.in. utworzenie funduszu prywatyzacyjnego, reforma sektora energetycznego, zmiany w zarządzaniu bankami oraz utworzenie agencji ds. dochodów.

Eurogrupa stwierdziła, że realizacja wymaganych działań pozwoli zatwierdzić wypłatę 1,1 mld EUR z Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Kwota ta zostanie przeznaczona na potrzeby Grecji związane z obsługą zadłużenia.

Pozostałe 1,7 mld EUR ma zostać udostępnione wtedy, gdy nadejdą dane za wrzesień o regulowaniu przez Grecję zaległości płatniczych i gdy instytucje wydadzą pozytywną ocenę. Wypłata środków zależy od zgody rady dyrektorów EMS. Wspomniane 1,7 mld EUR ma zostać przeznaczone na uregulowanie greckich zaległości płatniczych.

Eurogrupa przyjęła oświadczenie w sprawie Grecji.

Wezwała w nim władze greckie do intensywniejszej współpracy z instytucjami, tak by druga weryfikacja programu mogła się zakończyć terminowo.

Dyskusja o wzroście i zatrudnieniu: systemy opieki zdrowotnej i długoterminowej

Eurogrupa wymieniła poglądy na temat zagrożeń dla stabilności finansów publicznych strefy euro mogących w najbliższych dziesięcioleciach się wiązać z wydatkami na opiekę zdrowotną i długoterminową.

Celem dyskusji była wymiana informacji o krajowych rozwiązaniach i doświadczeniach w dziedzinie, która zwykle pochłania znaczną część wydatków publicznych.

Bieżące kwestie budżetowe

Eurogrupa jest już gotowa do corocznej dyskusji nad projektami planów budżetowych państw strefy euro na kolejny rok. Swoje plany na 2017 r. państwa członkowskie muszą przedstawić w pierwszej połowie października bieżącego roku, a Eurogrupa omówi je 5 grudnia.

Komisja Europejska przedstawiła Eurogrupie wyniki usystematyzowanego dialogu z Parlamentem Europejskim nad zawieszeniem wypłat z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dla Hiszpanii i Portugalii.

Propozycji zawieszenia wypłat można się spodziewać na skutek procedury nadmiernego deficytu, po tym jak w lipcu Rada stwierdziła, że ani Hiszpania, ani Portugalia nie podjęły skutecznych działań korekcyjnych.

Grupa G-7

Przewodniczący Jeroen Dijsselbloem zrelacjonował Eurogrupie wyniki rozmów, które toczyły się na międzynarodowych spotkaniach w Waszyngtonie na początku października.

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016