Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Wyniki obrad

Relacja z posiedzenia Eurogrupy (Bruksela, 20 marca 2017)

Projekty planów budżetowych i realizacja paktu stabilności i wzrostu

Eurogrupa oceniła postępy państw członkowskich strefy euro w realizacji projektów planów budżetowych na rok 2017 oraz zobowiązań określonych w oświadczeniach Eurogrupy z 5 grudnia 2016 r. i 26 stycznia 2017 r. Ocena została przeprowadzona w oparciu o zimową prognozę gospodarczą Komisji Europejskiej 2017 i nie różni się znacząco od ocen dokonanych w grudniu 2016 r. i w styczniu bieżącego roku.

Eurogrupa ustaliła, że kolejny przegląd sytuacji przeprowadzi na wiosnę.

Dyskusja o wzroście i zatrudnieniu: systemy emerytalne

Eurogrupa kontynuowała dyskusję o systemach emerytalnych państw strefy euro. Tym razem ministrowie przyjrzeli się analizom przeprowadzonym niedawno przez Komisję Europejską, i uzgodnili, że rozpoczną porównywanie systemów poszczególnych państw członkowskich.

Analiza porównawcza systemów emerytalnych ma się opierać na zestawie wskaźników (takich jak np. ich stabilność budżetowa) i na najlepszych praktykach krajowych. Szczegóły przedstawiono w oświadczeniu Eurogrupy.

Kwestia ta była ostatnio omawiana w czerwcu 2016 r. Wtedy ministrowie uzgodnili szereg wspólnych zasad mających wzmocnić systemy emerytalne.

Grecja

Przedstawiciele instytucji międzynarodowych (tj. Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Mechanizmu Stabilności) i grecki minister finansów Efklidis Tsakalotos przekazali Eurogrupie informacje o postępach drugiej weryfikacji programu dostosowań gospodarczych w Grecji.

Władze Grecji oraz instytucje międzynarodowe nadal dążą do szybkiego zawarcia porozumienia roboczego na podstawie wspólnego podejścia uzgodnionego w zeszłym miesiącu. W nadchodzących dniach w Brukseli odbędą się intensywne rozmowy, których celem będzie rozstrzygnięcie ostatnich kwestii. Chodzi tu m.in. o przywrócenie prowzrostowej równowagi finansów publicznych w Grecji w perspektywie średniookresowej (w 2018 r. i w kolejnych latach) oraz o przeprowadzenie reformy rynku pracy.

Tego rodzaju porozumienie jest niezbędne dla pomyślnego zakończenia weryfikacji i uzyskania dalszego wsparcia finansowego w ramach programu dostosowań gospodarczych.