Eurogrupa, 10.7.2017

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 10.7.2017
  • 15:00

Informacje o posiedzeniu

Główne wyniki

Krajowe ramy niewypłacalności: kredyty zagrożone

Eurogrupa omawiała ramy niewypłacalności w strefie euro, koncentrując się na ich roli w krajowych praktykach nadzoru względem kredytów zagrożonych.

Podstawą dyskusji były analiza EBC i relacja Komisji Europejskiej.

Sprawnie działające ramy niewypłacalności są elementem niezbędnym do szybkiej i skutecznej redukcji nawisu długu i poprawy zdolności banków do kredytowania gospodarki.

Przewiduje się dalsze prace, tak by zorganizować wymianę sprawdzonych rozwiązań.

Sektor bankowy

Nadzór Bankowy EBC, Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i Komisja Europejska poinformowały Eurogrupę o najnowszych wydarzeniach w sektorze bankowym, zwłaszcza we Włoszech.

Irlandia: nadzór poprogramowy

Ministrowie wysłuchali relacji Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego o wynikach ich 7. poprogramowej wizyty kontrolnej w Dublinie 16–19 maja.

W wizycie uczestniczył też Europejski Mechanizm Stabilności zgodnie ze swoim systemem wczesnego ostrzegania, który pomaga ustalić, czy po programie dane państwo będzie w stanie spłacić pożyczki otrzymane z EFSF lub EMS.

Wizyta wykazała, że ryzyko niespłacenia pożyczek, które Irlandia otrzymała podczas programu dostosowań, pozostaje niskie. Program ten Irlandia zakończyła z powodzeniem w 2013 r.

MFW zaprezentował rezultaty konsultacji z Irlandią na podstawie art. IV.

Kurs fiskalny strefy euro

Eurogrupa rozmawiała o kursie fiskalnym strefy euro. Oparła się na prezentacjach przygotowanych przez Komisję Europejską i Europejską Radę Budżetową. Ministrowie i instytucje byli zgodni co do tego, że na 2018 r. w całej strefie euro właściwy będzie ogólnie neutralny kurs fiskalny.

Dyskusja pomoże państwom strefy euro przygotować się do opracowania projektów planów budżetowych na 2018 r. Muszą one powstać do 15 października i zostać przekazane Komisji Europejskiej do kontroli.

Pogłębianie unii gospodarczej i walutowej

Ministrowie przeprowadzili ogólną dyskusję na temat dalszego pogłębiania unii gospodarczej i walutowej, nawiązując do dokumentu Komisji Europejskiej ogłoszonego 31 maja 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 11.7.2017