Eurogrupa, 15.9.2017

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 15.9.2017
  • 09:00
  • Tallin

Główne wyniki

Informacje o posiedzeniu

Grecja

Grecki minister finansów Efklidis Tsakalotos i instytucje (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Europejski Mechanizm Stabilności i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) zrelacjonowali Eurogrupie postępy greckiego programu dostosowań gospodarczych.

Przedstawili orientacyjny kalendarz niedawno rozpoczętej trzeciej weryfikacji programowej. Grecja będzie musiała zrealizować około 95 działań, z których wiele polega na wdrożeniu przepisów przyjętych wcześniej podczas programu.

Trzecia weryfikacja obejmie następujące zagadnienia: budżet Grecji na 2018 r., rewizja świadczeń socjalnych, reforma rynku pracy, kwestie administracji publicznej, wdrażanie strategii względem kredytów zagrożonych, reforma energetyki i prywatyzacja.

Dyskusja tematyczna: odporność gospodarcza w UGW

Ministrowie omawiali też, jak zwiększać odporność gospodarczą w unii gospodarczej i walutowej.

Wskazali różne dziedziny polityki, w których ulepszenia mogą tę odporność zwiększyć. Potrzeba m.in. dywersyfikacji gospodarki, elastyczniejszych rynków pracy i rynków produktów, zachęt podatkowych do inwestowania, wyższej jakości instytucji.

Debata miała charakter wstępny: ukierunkuje przyszłe dyskusje tematyczne Eurogrupy na temat wzrostu i zatrudnienia.

Odporność gospodarcza oznacza zdolność danego kraju do zapobiegania i stawiania czoła wstrząsom gospodarczym. Zdolność ta jest szczególnie istotna dla strefy euro: jej państwa używają wspólnej waluty i są od siebie nawzajem wysoce zależne, dlatego brak odporności gospodarczej w jednym może mieć nagłe poważne konsekwencje w pozostałych.

Ostatnia aktualizacja: 20.9.2017