Eurogrupa, 9.10.2017

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 9.10.2017
  • 15:00
  • Luksemburg

Najważniejsze wyniki

Informacje o posiedzeniu

Pogłębianie unii gospodarczej i walutowej: rola Europejskiego Mechanizmu Stabilności

Eurogrupa rozmawiała o ewentualnych przyszłych rolach i zadaniach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) w kontekście toczącej się szerokiej debaty o przyszłości unii gospodarczej i walutowej.

Wstępna dyskusja dotyczyła przede wszystkim ewentualnej roli mechanizmu w zarządzaniu kryzysowym i wobec unii bankowej oraz tego, jak ewentualna nowa rola wpłynęłaby na strukturę zarządzania mechanizmem i jego miejsce w unii gospodarczej i walutowej.

Dyskusje tematyczne o wzroście i zatrudnieniu: finansowanie cięć w opodatkowaniu pracy

Ministrowie wymienili poglądy i sprawdzone krajowe rozwiązania w sprawie finansowania cięć w opodatkowaniu pracy. Eurogrupa powróci do tego tematu jeszcze w tym roku w kontekście dorocznego przeglądu projektów planów budżetowych państw strefy euro na rok 2018.

W ramach europejskiego semestru, dorocznego unijnego procesu koordynacji politycznej, strefa euro otrzymała zalecenie redukcji opodatkowania pracy. Klin podatkowy w strefie należy do najwyższych w świecie, a jego redukcja mogłaby sprzyjać wzrostowi i powstawaniu miejsc pracy. Jak tę redukcję sfinansować, to ważne pytanie, gdyż opodatkowanie pracy jest w wielu krajach strefy euro jedną z istotniejszych pozycji w dochodach państwa.

Wizyta poprogramowa w Portugalii

Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Europejski Mechanizm Stabilności i Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformowały Eurogrupę o wynikach szóstej wizyty poprogramowej w Portugalii. Wizyta miała miejsce od 26 czerwca do 4 lipca 2017 r.

Jej wyniki są pozytywne. Sytuacja gospodarcza i finansowa Portugalii wciąż się poprawia, a jej średnio- i długoterminowa zdolność obsługi zadłużenia pozostaje zadowalająca.

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017