Nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej, 23.4.2015

Rada Europejska
  • Rada Europejska
  • 23.4.2015
  • Bruksela
  • Przewodniczący (-a) Donald Tusk

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia ofiar tragedii na Morzu Śródziemnym.

Przywódcy UE rozmawiali o dramatycznej sytuacji w regionie Morza Śródziemnego i uzgodnili cztery priorytetowe obszary działania.

„Ratowanie życia niewinnych ludzi jest dla nas najwyższym priorytetem. Ale ratowanie życia nie polega tylko na wyławianiu ludzi z morza. Chodzi też o powstrzymanie przemytników i rozwiązanie problemu nielegalnej migracji”.

Przewodniczący Donald Tusk

Walka z przemytnikami

Przywódcy zwrócili się do wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini, by zaproponowała, jak przechwytywać i niszczyć statki, zanim zostaną wykorzystane przez przemytników.

Poproszono ją też o rozpoczęcie przygotowań do ewentualnej operacji w dziedzinie WPBiO, zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Ustalono również m.in., że należy zintensyfikować wspólną walkę z siatkami przemytników. Pomóc mają w tym Europol i urzędnicy migracyjni wysłani do państw trzecich.

Zwiększenie obecności na morzu

Rada Europejska uzgodniła, że potroi zasoby dla unijnej operacji granicznej „Tryton” w środkowej części Morza Śródziemnego i poszerzy jej możliwości działania.

Zapowiedziano też konkretne wsparcie tej operacji: wysłanie przez państwa członkowskie dodatkowych ekspertów oraz statków i samolotów.

Zapobieganie nielegalnym przepływom migracyjnym

UE chce ograniczyć napływ nielegalnych migrantów i zwalczyć przyczynę tego zjawiska. Należy zacieśnić współpracę z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów, zwłaszcza z krajami sąsiadującymi z Libią.

Przywódcy ustalili też, że wprowadzą nowy program powrotów umożliwiający szybki powrót nielegalnych migrantów do ich krajów.

Wzmocnienie wewnętrznej solidarności i odpowiedzialności

UE zaoferuje lepszą ochronę uchodźcom z regionów objętych konfliktem i uruchomi pierwszy dobrowolny projekt pilotażowy dotyczący przesiedleń w obrębie całej UE, oferujący miejsca osobom kwalifikującym się do ochrony.

Przywódcy powrócą do tej kwestii na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 20.4.2015