Szczyt strefy euro, 12.7.2015

Szczyt strefy euro
  • Szczyt strefy euro
  • 12.7.2015
  • 14:00
  • Bruksela

Wyniki obrad

W dniu 13 lipca 2015 r. przywódcy państw członkowskich strefy euro porozumieli się co do zasady, aby rozpocząć negocjacje w sprawie programu pomocy finansowej dla Grecji realizowanego z Europejskiego Mechanizmu Stabilności

Zanim jednak negocjacje będą się mogły formalnie rozpocząć, będą musiały zostać spełnione określone ścisłe warunki.

Porozumienie będą musiały najpierw zatwierdzić parlament Grecji i parlamenty kilku innych państw.

„Jestem zadowolony z postępów i konstruktywnego podejścia Grecji, które ułatwia odbudowę zaufania wśród partnerów ze strefy euro” – powiedział przewodniczący euroszczytu Donald Tusk.

Co dalej?

Gdy procedury krajowe się zakończą, Eurogrupa bezzwłocznie wznowi negocjacje we współpracy z instytucjami. Ministrowie finansów strefy euro pilnie przedyskutują także kwestię tzw. finansowania pomostowego, czyli jak pomóc Grecji w zaspokojeniu jej potrzeb finansowych w perspektywie krótkoterminowej. 

Ostatnia aktualizacja: 13.7.2015