Rada Europejska, 17-18.12.2015

Rada Europejska

Przywódcy europejscy spotkali się w Brukseli 17 i 18 grudnia, aby omówić kryzys migracyjny, walkę z terroryzmem i brytyjskie postulaty w sprawie zmian.

Podczas posiedzenia premier Luksemburga Xavier Bettel przekazał przewodnictwo w Radzie premierowi Holandii, Markowi Ruttemu. W styczniu 2016 r. Holandia obejmie przewodnictwo na kolejne 6 miesięcy.

Migracja

Aby zapanować nad bezprecedensowym napływem uchodźców do UE w 2015 r., UE określiła kompleksową strategię i w pełni angażuje się w rozwiązywanie najbardziej palących kwestii. 

Zgodnie ze sprawozdaniem prezydencji luksemburskiej realizacja strategii przebiega sprawnie w niektórych dziedzinach, ale w innych nadal istnieją poważne braki.

17 grudnia Rada Europejska podsumowała wykonanie wcześniejszych decyzji i postanowiła przyspieszyć działania dotyczące:

  • funkcjonowania hotspotów
  • wykonania decyzji o relokacji i powrotów 
  • ochrony zewnętrznych granic UE
  • współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu.

Kryzys migracyjny – interaktywna mapa
Proszę kliknąć na obrazek, aby wyświetlić interaktywną mapę (po angielsku lub francusku)

Przywódcy UE zwrócili się również do Rady, by szybko przeanalizowała wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wzmocnienia zewnętrznych granic UE wydany 15 grudnia. W szczególności podczas nadchodzącej prezydencji holenderskiej Rada musi wypracować stanowisko w sprawie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej.

Kalendarium przedstawia najważniejsze działania, które UE – wraz z państwami członkowskimi – podjęła w ostatnich miesiącach, by uporać się z wyzwaniami migracyjnymi.

Więcej na stronie o polityce migracyjnej:

Brytyjskie referendum

W listopadzie premier David Cameron wskazał 4 dziedziny, w których będzie zabiegał o zmiany, by rozwiać wątpliwości brytyjskiego społeczeństwa co do członkostwa w UE.

Rada Europejska omówiła planowane przez Wielką Brytanię referendum i uzgodniła, że podczas szczytu w lutym ustali rozwiązania we wszystkich 4 problematycznych dziedzinach.

Walka z terroryzmem

Po zamachach terrorystycznych, do których doszło 13 listopada 2015 r. w Paryżu, UE musi jeszcze bardziej zaostrzyć walkę z terroryzmem. Rada Europejska omówiła dalsze działania, koncentrując się na:

  • wymianie informacji i źródłach finansowania terroryzmu
  • kontroli granic zewnętrznych
  • przeciwdziałaniu czynnikom wywołującym terroryzm, w tym zapobieganiu radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi
  • współpracy z państwami trzecimi w zwalczaniu terroryzmu.

Przywódcy wyrazili zadowolenie z przyjęcia dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (dane PNR) i wezwali do jej szybkiego wdrożenia.

Unia gospodarcza i walutowa

Przywódcy UE omówili kwestie gospodarcze. Skupili się na wydanym w czerwcu sprawozdaniu 5 przewodniczących na temat unii gospodarczej i walutowej.

Rynek wewnętrzny

W nawiązaniu do komunikatu Komisji pt. „Udoskonalenie jednolitego rynku: lepsze perspektywy dla obywateli i przedsiębiorstw” Rada Europejska wezwała do dokończenia budowy jednolitego rynku we wszelkich jego aspektach i do szybszego wdrażania jednolitego rynku cyfrowego i unii rynków kapitałowych.

Podkreśliła także, że duże znaczenie ma osiągnięcie porozumienia w negocjacjach dotyczących TTIP.

Unia energetyczna połączona z przyszłościową polityką klimatyczną

Przywódcy UE wyrazili zadowolenie z historycznego porozumienia klimatycznego, które osiągnięto na konferencji COP 21 w Paryżu, i zaapelowali o przyspieszenie prac nad unią energetyczną, której towarzyszyłaby przyszłościowa polityka klimatyczna.

Podkreślili znaczenie zróżnicowania dostawców, źródeł i szlaków, będącego jednym z celów unii energetycznej.

Stosunki zewnętrzne

Rada Europejska zakończyła się przyjęciem konkluzji w sprawie Syrii, Libii oraz finansowania działań związanych z uchodźcami.

Kontekst

W zaproszeniu na szczyt Donald Tusk wymienił główne punkty do omówienia przez Radę Europejską.

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015