60. rocznica traktatów rzymskich, 25.3.2017

Rada Europejska
  • Rada Europejska
  • 25.3.2017
  • Rzym
  • Przewodniczący (-a) Donald Tusk
  • Lista uczestników 

Szefowie państw i rządów UE spotkali się 25 marca w Rzymie, by uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Była to okazja do refleksji na stanem Unii Europejskiej i nad przyszłością integracji.

„Ponawiamy dziś w Rzymie wyjątkowy sojusz wolnych narodów, zainicjowany 60 lat temu przez naszych wielkich poprzedników” – powiedział Donald Tusk podczas uroczystości na rzymskim Kapitolu. „Nie dyskutowali oni wtedy o wielu prędkościach, nie myśleli nad opuszczeniem grona, ale mimo ledwie co minionego dramatu historii całą nadzieję pokładali w jedności Europy”.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że w dniu rocznicy miliony ludzi w całej Europie manifestowały poparcie dla UE.

„Unia Europejska to nie slogany, nie procedury, nie regulacje. Unia jest gwarantem tego, że wolność, godność, demokracja i niezależność to już nie tylko marzenie, ale codzienność”.

Przewodniczący Donald Tusk

Na zakończenie obchodów przywódcy przyjęli i podpisali deklarację rzymską, która przedstawia wspólną wizję na najbliższe lata.

W deklaracji zwrócili uwagę, że Unia Europejska to wyjątkowa Unia o wspólnych instytucjach i mocnych wartościach, wspólnota pokoju, wolności, demokracji, praw człowieka i praworządności, jedna z największych gospodarczych potęg, zapewniająca niespotykany poziom ochrony socjalnej i dobrobytu.

„Jedność europejska zaczęła się jako marzenie nielicznych, a stała się nadzieją wielu. Potem Europa znów stała się jednością. Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni i silniejsi: setki milionów ludzi w całej Europie czerpie korzyści z życia w rozszerzonej Unii, która przezwyciężyła dawne podziały”.

Deklaracja rzymska 

Przywódcy zadeklarowali, że świadomi obaw wyrażanych przez obywateli UE zobowiązują się podjąć program rzymski i pracować nad urzeczywistnieniem następujących celów:

  • bezpieczna i pewna Europa
  • dostatnia Europa, rozwijająca się w zrównoważony sposób
  • Europa o charakterze socjalnym
  • Europa o silniejszej pozycji na arenie światowej.

„Albo Europa jako podmiot polityczny będzie zjednoczona, albo nie będzie jej wcale. Tylko zjednoczona Europa może być Europą suwerenną względem reszty świata” – powiedział przewodniczący.

Kontekst

Traktaty rzymskie były traktatami założycielskimi: ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA). Zostały podpisane 25 marca 1957 r., a weszły w życie 1 stycznia 1958 r.

Podobnie jak Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) obie nowe wspólnoty także miały dysponować 4 instytucjami: Komisją, Radą oraz wspólnymi z EWWiS Zgromadzeniem i Trybunałem.

Pierwsze posiedzenie Rady EWG odbyło się 25 stycznia 1958 r. Przewodniczył mu belgijski minister spraw zagranicznych Victor Larock.

Ostatnia aktualizacja: 27.3.2017