Trójstronny szczyt społeczny, 18.10.2017

Rada Europejska
  • Rada Europejska
  • 18.10.2017
  • Przewodniczący (-a) Donald Tusk

Tematem trójstronnego szczytu społecznego na rzecz wzrostu i zatrudnienia będzie „Kształtowanie przyszłości Europy: zwiększanie odporności i promowanie inkluzywnego postępu społeczno-gospodarczego”.

Dyskusje skupią się na 3 kwestiach:

  • społeczny wymiar Europy
  • dotychczasowy postęp i sposoby na większe zaangażowanie partnerów społecznych w kształtowanie polityki i reformy na szczeblu krajowym
  • inwestowanie w uczenie się w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Program

14:00

Posiedzenie (budynek „Europa”)

17:00

Wspólne zdjęcie (budynek „Europa”)

17:15

Konferencja prasowa (budynek „Europa”)

Czym jest trójstronny szczyt społeczny?

Jest to forum dialogu między instytucjami UE (ich przewodniczącymi) a europejskimi partnerami społecznymi (kierownikami ich organizacji). Szczyt współprowadzą: przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz szef państwa lub rządu aktualnie sprawującego prezydencję. Tym razem będzie to premier Estonii.

Pracodawcy są reprezentowani przez BusinessEurope, Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne (CEEP) i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME).

Związki zawodowe są reprezentowane przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017