Rada Europejska, 19-20.10.2017

Rada Europejska
 • Rada Europejska
 • 19-20.10.2017
 • Bruksela
 • Przewodniczący (-a) Donald Tusk

Informacje dla mediów

19 października przywódcy UE rozmawiali o migracji, cyfrowej Europie, obronie i stosunkach zewnętrznych. Do każdej z tych spraw odnieśli się w konkluzjach ze szczytu.

W piątek przywódcy UE spotkają się nieformalnie, by omówić agendę przywódców, czyli szczegółowy program prac UE na najbliższą przyszłość. Rada Europejska (art. 50), czyli 27 państw członkowskich, przyjrzy się stanowi negocjacji w sprawie brexitu.

Wyniki obrad (19 października 2017)

Migracja

Przywódcy UE zgodzili się, że ich „kompleksowa, pragmatyczna i zdecydowana” strategia migracyjna, która ma przywrócić kontrolę nad granicami zewnętrznymi oraz zmniejszyć liczbę przybywających migrantów i liczbę śmiertelnych wypadków na morzu, przynosi efekty i powinna zostać skonsolidowana.

Jednocześnie podkreślili, że należy zwracać baczną uwagę na sytuację na wszystkich szlakach migracyjnych i być gotowym reagować na wszelkie nowe tendencje i wydarzenia.

Uczestnicy szczytu zaapelowali o dalsze działania, w tym:

 • wsparcie dla bezpośrednio dotkniętych państw członkowskich
 • ścisłą współpracę z krajami pochodzenia i tranzytu, m.in. z Turcją i Bałkanami Zachodnimi
 • dalsze starania o liczniejsze powroty
 • oddziaływanie za pomocą polityk UE takich jak handel czy rozwój, by zwiększać odsetek powrotów i zapobiegać nielegalnej migracji.

Przywódcy UE potwierdzili też poparcie dla systemu Schengen. Zadeklarowali, że jak najszybciej powrócą do pełnego stosowania jego zasad, przy czym uwzględnią interesy bezpieczeństwa krajów UE.

Zobowiązali się też kontynuować na szczycie w grudniu rozmowy o reformie systemu dublińskiego, tak by w pierwszej połowie 2018 r. osiągnąć porozumienie.

Migration flows: Central Mediterranean route – diagram

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Szlak środkowośródziemnomorski

Dzięki staraniom UE i państw członkowskich (zwłaszcza Włoch) w trzecim kwartale 2017 r. napływ nielegalnych migrantów szlakiem śródziemnomorskim spadł o niemal 70% w porównaniu z tym samym okresem roku 2016 r.

„Przywódcy postanowili okazać premierowi Paolowi Gentiloniemu większe wsparcie, jeżeli chodzi o współpracę Włoch z władzami Libii. Mamy realną szansę zamknąć szlak środkowośródziemnomorski”.

Donald Tusk na konferencji prasowej Rady Europejskiej (19 października 2017)

Przywódcy UE zaapelowali o dalsze działania, w tym:

 • współpracę z Libią i jej sąsiadami, by zwiększyć kontrole graniczne i wesprzeć społeczności lokalne na szlakach migracyjnych w tym kraju
 • większe starania o ustanowienie stałej obecności UE w Libii
 • adekwatne i ukierunkowane wsparcie finansowe na projekty migracyjne w Afryce Północnej.

Cyfrowa Europa

Opierając się na wnioskach z Tallińskiego Szczytu Cyfrowego z 29 września, Rada Europejska podkreśliła, że jest „gotowa zrobić wszystko, co konieczne, by ułatwić przechodzenie Europy na technologie cyfrowe”.

Przywódcy zastanawiali się, jak UE mogłaby wykorzystać szanse i zareagować na wyzwania związane z cyfryzacją. Ustalili serię priorytetów mających pomóc w budowaniu skutecznej cyfrowej Europy, np.

 • pełne wprowadzenie administracji publicznej i sektora publicznego w erę cyfrową
 • dokończenie strategii jednolitego rynku cyfrowego do końca 2018 r.
 • budowa najwyższej klasy infrastruktury i sieci łączności
 • przyjęcie wspólnego podejścia do cyberbezpieczeństwa
 • intensywniejsze działania w walce z terroryzmem i przestępczością internetową
 • wprowadzenie skutecznego i sprawiedliwego systemu podatkowego na miarę ery cyfrowej.

Rada Europejska zaapelowała do instytucji o szybsze prace legislacyjne, a do państw członkowskich o wdrażanie prawa UE i o podjęcie wszelkich działań niezbędnych dla kształtowania nowej ery cyfrowej.

Obrona

Przywódcy UE powrócili do dyskusji nad stałą współpracą strukturalną (PESCO) w dziedzinie obrony. Państwa członkowskie chcące w niej uczestniczyć mają poinformować Radę i Wysokiego Przedstawiciela o swoim zamiarze. Tym samym PESCO mogłaby zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

Jeżeli chodzi o Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, Rada Europejska zaapelowała o wypracowanie porozumienia w Radzie do końca roku.

Rada Europejska wyraziła też zadowolenie z rozpoczętej fazy testowej skoordynowanego rocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD), mającego wzmocnić współpracę obronną w UE.

Stosunki zewnętrzne

Rada Europejska zaapelowała do Korei Północnej o rezygnację z programu jądrowego i balistycznego. Podkreśliła, że do trwałego pokoju i denuklearyzacji na Półwyspie Koreańskim należy doprowadzić środkami pokojowymi.

Rada Europejska potwierdziła też pełne poparcie dla porozumienia jądrowego z Iranem i zaaprobowała oświadczenie Rady do Spraw Zagranicznych z 16 października 2017 r.

Główne punkty posiedzenia (20 października 2017)

Agenda przywódców

W piątek rano podczas nieformalnego śniadania szefowie państw i rządów omówią agendę przywódców. To szczegółowy program prac UE do czerwca 2019 r. Został opracowany przez przewodniczącego Rady Europejskiej w konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi UE.

Negocjacje w sprawie brexitu

Rada Europejska (art. 50), czyli 27 państw członkowskich, przyjrzy się stanowi negocjacji z Wielką Brytanią, prowadzonych po złożeniu przez nią notyfikacji o zamiarze wystąpienia z UE.

Program

20.10.2017 08:00

Przybycie uczestników

09:00

Śniadanie robocze Rady Europejskiej

10:30

Sesja robocza Rady Europejskiej (art. 50)

13:00

Konferencja prasowa przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017