Rada do Spraw Ogólnych, 7.3.2017

Rada UE

Wyniki obrad

Śródokresowy przegląd unijnych ram budżetowych 2014–2020

Rada uzgodniła zmianę unijnych wieloletnich ram finansowych, by uwzględnić w nich nowe priorytety. Dzięki tej modyfikacji Unia będzie mogła skuteczniej wspierać rozwiązywanie kryzysu migracyjnego, zwiększać bezpieczeństwo, stymulować wzrost i tworzyć miejsca pracy. Łatwiej będzie jej też reagować na nagłe potrzeby bez zmiany pułapów wydatków. Nie będą się też gromadzić zaległe płatności.

„To pierwsza jak do tej pory rewizja wieloletnich ram finansowych. Dzięki niej unijny budżet skuteczniej poradzi sobie z bieżącymi wyzwaniami i nagłymi potrzebami. Nie będzie też wywierać nadmiernej presji na budżety państw członkowskich, w czasie gdy państwa te nadal dążą do skonsolidowania finansów publicznych. Prezydencja maltańska, opierając się na pracach prezydencji słowackiej, z dużym wysiłkiem starała się doprowadzić do wyjścia z zeszłorocznego impasu. Cieszymy się, że doszło do porozumienia”.

Louis Grech, maltański wicepremier, a zarazem przewodniczący Rady

Wiosenny szczyt Rady Europejskiej

Dyskusją nad projektem konkluzji Rada zakończyła przygotowania do marcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Konkluzje dotyczą kwestii, które mają zostać omówione przez przywódców UE. Podczas wiosennego szczytu Rada Europejska skoncentruje się na zatrudnieniu, wzroście i konkurencyjności. Będzie się zastanawiać, jak zapewnić trwałość wzrostu odnotowywanego obecnie we wszystkich państwach członkowskich. Omówi politykę handlową i postępy w pracach nad aktami dotyczącymi rynku wewnętrznego.

„Zaczynamy widzieć rezultaty: po raz pierwszy od niemal dekady gospodarki wszystkich państw członkowskich rosną i trend ten ma się utrzymać w przewidywalnej przyszłości. Jednak kluczowe znaczenie ma tu tworzenie miejsc pracy. Na dzisiejszym posiedzeniu przygotowaliśmy grunt pod dyskusję Rady Europejskiej, która będzie debatować nad przyszłością Europy”.

Louis Grech, maltański wicepremier, a zarazem przewodniczący Rady

Jeżeli chodzi o migrację, unijni przywódcy przyjrzą się postępom w realizacji środków uzgodnionych na Malcie na początku lutego. Ich celem było zmniejszenie przepływów migracyjnych wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego. Przywódcy ocenią też wdrażanie konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2016 r. dotyczących bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony. Omówią także sytuację na Bałkanach Zachodnich. Rada Europejska ma też wybrać swojego przewodniczącego na okres od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2019 r.

Walka z terroryzmem

Rada przyjęła dyrektywę, która uaktualnia i rozszerza instrumenty prawne stosowane w odpowiedzi na ewoluujące zagrożenie terrorystyczne w całej UE. Nowe przepisy pomogą zapobiegać zamachom terrorystycznym, gdyż kryminalizują takie czyny jak podejmowanie szkoleń czy podróży w celach terrorystycznych oraz organizowanie lub ułatwianie takich podróży. Wzmacniają także prawa ofiar terroryzmu. Rada przyjęła też rozporządzenie zaostrzające kontrole na granicach zewnętrznych.

Wyroby medyczne

Rada przyjęła nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo wyrobów medycznych. Wpłynie to pozytywnie na zdrowie pacjentów i pomoże podnieść jakość życia osób niepełnosprawnych, a także zagwarantuje szybki dostęp do nowatorskich rozwiązań zdrowotnych.

Wyroby medyczne, w tym do diagnostyki in vitro, pomagają diagnozować, leczyć i łagodzić choroby oraz im zapobiegać. To szeroka gama produktów: od zwykłych plastrów po protezy biodrowe czy aparaty słuchowe, od testów ciążowych po testy na HIV.

Informacje o posiedzeniu

  • Posiedzenie nr 3526
  • Bruksela
  • 7.3.2017
  • 10:00

Dokumenty przygotowawcze

Dokumenty końcowe

Prasa

Kontakt z prasą

rzecznik prasowy
+32 2 281 53 94
+32 473 923 628

Osoby niebędące dziennikarzami prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Publicznej.