Szczyt UE–USA, Bruksela, 26.3.2014

Rada Europejska
  • Rada Europejska
  • 26.3.2014
  • Bruksela

Podczas szczytu UE–USA w Brukseli Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso i Barack Obama rozmawiali o silnym partnerstwie między UE a USA, międzynarodowej polityce zagranicznej, kryzysie na Ukrainie i głównych wyzwaniach globalnych.

Międzynarodowa polityka zagraniczna i kryzys na Ukrainie

Niedawne wydarzenia na Ukrainie potwierdziły, jak istotna jest ścisła współpraca między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w kwestiach pokoju i bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o Ukrainę, za główny priorytet Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso i Barack Obama uznali złagodzenie sytuacji. Zwrócili uwagę na pozytywny krok ku negocjacjom, którym było pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy, oraz na poparcie, którego Rosja udzieliła misji OBWE na Ukrainie.

Przywódcy UE i USA rozmawiali także o negocjacjach z Iranem w sprawie jego programu jądrowego i o tragicznej sytuacji humanitarnej w Syrii i Republice Środkowoafrykańskiej. Odnieśli się do wyroku śmierci, który zapadł wobec 500 członków Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie, i zaapelowali do władz egipskich o przywrócenie rządów prawa.

Po tym jak odwołany został szczyt grupy G-8, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso i Barack Obama postanowili ponownie spotkać się w Brukseli w czerwcu na szczycie grupy G-7.

Gospodarka i globalne wyzwania

Zwiększenie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy to wciąż najważniejsze kwestie po obu stronach Atlantyku. UE i Stany Zjednoczone podjęły ważne kroki, by uspokoić rynki finansowe i wyjść z kryzysu. UE jest w dalszym ciągu zdecydowana budować głęboką i prawdziwą unię gospodarczą i walutową, w tym unię bankową.

Tematem rozmów przywódców UE i USA było także bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszanie zależności Europy od rosyjskiego gazu. Przewodniczący Komisji z zadowoleniem odniósł się do perspektywy eksportowania gazu przez USA, ponieważ dalsze różnicowanie dostaw energii byłoby korzystne dla Europy i innych partnerów strategicznych.

Przywódcy rozmawiali też o zmianie klimatu i potwierdzili, że zdecydowanie dążą do przyjęcia w 2015 r. światowego protokołu w tym zakresie.

Po raz kolejny podkreślili również, jak istotne jest dla nich silne transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne. Powinno ono być czymś więcej niż tradycyjne umowy o wolnym handlu i potwierdzać wspólne przywiązanie Europy i Stanów Zjednoczonych do takich wartości, jak demokracja, wolność osobista, praworządność i prawa człowieka, oraz do idei otwartych społeczeństw i gospodarek.

Szczyt był też okazją, by wspomnieć o niepokoju, który wśród obywateli UE budzą amerykańskie programy wywiadowcze. Prace nad umową ramową o ochronie danych są w toku.

Przywódcy ponownie opowiedzieli się za jak najszybszym sfinalizowaniem uzgodnień w sprawie ruchu bezwizowego między Stanami Zjednoczonymi a wszystkimi państwami członkowskimi UE.

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)

UE i USA postanowiły pogłębić wzajemne stosunki gospodarcze poprzez rozpoczęcie negocjacji w sprawie kompleksowego porozumienia handlowo-inwestycyjnego. Jego celem jest zniesienie barier handlowych w wielu sektorach, co miałoby ułatwić kupno i sprzedaż towarów i usług między UE a USA.

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014