Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili
Wystąpienie Hermana Van Rompuya, przewodniczącego Rady Europejskiej, po szczycie G-7, 5 czerwca 2014 w Brukseli

Przywódcy Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej spotkali się w Brukseli 4–5 czerwca 2014 r. jako grupa G-7.

Ukraina i światowa polityka zagraniczna

W środę przy kolacji przywódcy G-7 dyskutowali o Ukrainie, stosunkach z Rosją i reakcji na obecny kryzys polityczny. Przewodniczący Herman Van Rompuy powiedział: „Od początku kryzysu na Ukrainie członkowie G-7 i Unia Europejska reagują wspólnie. Na akty przemocy odpowiedzieliśmy nie tylko politycznie, lecz także gospodarczo – sankcjami”.

Przywódcy omówili też pozytywne plany mające deeskalować stosunki z Rosją i stabilizować Ukrainę. Wyrazili zadowolenie z wyboru Petra Poroszenki na prezydenta i potwierdzili poparcie dla reform polityczno-gospodarczych na Ukrainie. Oczekują, że Rosja będzie współpracować z nowo wybranym prezydentem i poważnie dążyć do politycznego rozwiązania sytuacji. W razie konieczności są gotowi zaostrzyć sankcje wobec tego kraju.

Przywódcy potępili pozorowane wybory prezydenckie w Syrii z 3 czerwca i omówili sytuację na Morzu Południowo- i Wschodniochińskim, w Iranie, Libii, Mali, Republice Środkowoafrykańskiej oraz inne problemy polityki zagranicznej.

Przyjęli też deklarację o nieproliferacji i rozbrojeniu na rok 2014:

Światowe wyzwania – gospodarka, energia, klimat i rozwój

Drugiego dnia rano przywódcy G-7 rozpoczęli od rozmów o światowym wzroście i walce z wysokim bezrobociem. Zajęli się też kwestiami handlu, w tym prężnymi, ambitnymi negocjacjami, które prowadzą członkowie G-7.

Druga sesja robocza dotyczyła zmiany klimatu i bezpieczeństwa energetycznego i koncentrowała się na dywersyfikacji szlaków i źródeł zaopatrzenia w energię. Uczestnicy szczytu zatwierdzili założenia i działania rzymskiej inicjatywy energetycznej G-7. Dzięki niej obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli korzystać z czystszej, bezpieczniejszej i pewniejszej niż kiedyś energii. Chodzi też o zmianę klimatu.

Przewodniczący José Manuel Barroso powiedział: „Im mniej jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych, których złoża znajdują się czasem w problematycznych rejonach świata, i im więcej czerpiemy ze źródeł odnawialnych i rodzimych, tym pewniejsze jest nasze zaopatrzenie”.

Przywódcy potwierdzili, że są gotowi ograniczać skutki globalnego ocieplenia i że zdecydowanie chcą przyjąć światowe porozumienie klimatyczne w roku 2015.

Końcowy czwartkowy obiad był poświęcony sprawom rozwoju i tworzeniu międzynarodowych ram na okres po roku 2015.

Szczyt dał też przywódcom G-7 okazję, by przedyskutować kwestie dwustronne i przeprowadzić własne briefingi prasowe.

Unia Europejska jest pełnoprawnym członkiem G-7/G-8 (oraz G-20), na których forum jest reprezentowana wspólnie przez przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej.

UE była po raz pierwszy gospodarzem szczytu G-7/G-8. To pierwszy szczyt, który odbył się w Brukseli, w siedzibie Rady Unii Europejskiej – budynku „Justus Lipsius”.

Kontekst

Od ostatniego zwykłego szczytu G-7 minęło ponad 15 lat. Obecny szczyt był pierwszym zorganizowanym w Brukseli – gospodarzem była Unia Europejska.

Pierwotnie planowano, że na początku czerwca odbędzie się szczyt G-8 w Soczi pod przewodnictwem Rosji. Jednak w związku z tym, że Federacja Rosyjska pogwałciła suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, przywódcy G-7 zebrani w Hadze 24 marca 2014 r. postanowili, że spotkają się 4–5 czerwca 2014 r. w Brukseli w gronie G-7.

UE jako członek G-7/G-8

Pierwszym szczytem grupy, w którym wzięli udział przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej, było spotkanie w Londynie w roku 1977. Same szczyty G-7 rozpoczęły się natomiast dwa lata wcześniej – w roku 1975 – od spotkania w Rambouillet we Francji. Pierwotnie uczestnictwo UE ograniczało się do tych spraw, w których miała ona kompetencje wyłączne, ale z czasem jej rola rosła. Od szczytu w Ottawie (1981) Komisja Europejska jest angażowana we wszystkie polityczne dyskusje szczytu i uczestniczy we wszystkich jego sesjach roboczych. Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, dla którego pierwszym szczytem G-8 było spotkanie w Gleneagles w roku 2005, jest na szczycie grupy już po raz dziesiąty. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy uczestniczy w szczytach G-7/G-8, od kiedy wszedł w życie traktat lizboński (2009).

Komisja i Rada Europejska mają wszelkie prawa i obowiązki członka. Komunikat ze szczytu jest politycznie wiążący dla wszystkich członków G-7.

Kolejnym spotkaniom będą przewodniczyć następujące kraje: Niemcy (2015), Japonia (2016), Włochy (2017), Kanada (2018), Francja (2019) i USA (2020).