Szczyt w Valletcie w sprawie migracji, 11-12.11.2015

Rada Europejska
  • Rada Europejska
  • 11-12.11.2015
  • Valletta
  • Lista uczestników 

Europejscy i afrykańscy przywódcy spotkali się w Valletcie na szczycie poświęconym migracji, aby zacieśnić współpracę oraz zająć się bieżącymi wyzwaniami i możliwościami związanymi z migracją.

Punktem wyjścia było uznanie, że migracja to wspólny problem państw pochodzenia, państw tranzytu i państw docelowych. UE i Afryka w duchu partnerstwa szukały wspólnych rozwiązań wspólnych problemów. 

Przywódcy uczestniczący w szczycie przyjęli deklarację polityczną i plan działania, których celem jest:

  1. eliminacja pierwotnych przyczyn nieuregulowanej migracji i czynników zmuszających ludzi do opuszczania miejsc zamieszkania
  2. zacieśnienie współpracy w zakresie legalnej migracji i mobilności
  3. zwiększenie ochrony migrantów i osób ubiegających się o azyl
  4. zapobieganie nieuregulowanej migracji, przemytowi migrantów i handlowi ludźmi oraz walka z tymi zjawiskami 
  5. zacieśnienie współpracy w zakresie powrotów, readmisji i reintegracji.

Uzgodnili również listę 16 konkretnych działań, które mają zostać zrealizowane przez końcem 2016 r. 

Do monitorowania realizacji planu działania wykorzystane zostaną istniejące mechanizmy procesu rabackiego, procesu chartumskiego i wspólnej strategii UE–Afryka.

Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki

Przy okazji szczytu w Valletcie oficjalnie uruchomiono także nadzwyczajny fundusz powierniczy na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i przesiedleń w Afryce.

Zapewni on dodatkowe środki na realizację planu działania.

Najważniejsze wydarzenia szczytu

Unia Europejska i Etiopia podpisały wspólny program w obszarze migracji i mobilności

11 listopada 2015 r. UE i Etiopia podpisały wspólne oświadczenie w sprawie wspólnego programu w obszarze migracji i mobilności. Odzwierciedla to znaczenie Etiopii jako jednego z najważniejszych państw pochodzenia, tranzytu i celu nielegalnych migrantów i uchodźców z Rogu Afryki na drodze do Europy.

11.11.2015 17:30

Ceremonia otwarcia

18:00

Wystąpienie rozpoczynające szczyt

Wspólne zdjęcie

12.11.2015 13:30

Konferencja prasowa po szczycie

Kryzys migracyjny – mapa interaktywna
Kliknij na obrazek, aby przejść do interaktywnej mapy (tylko w języku angielskim i francuskim)

Kontekst

Od kilku miesięcy UE musi sobie radzić z bezprecedensową falą migrantów i uchodźców, którzy przybywają do Europy. Przyczyny ich ucieczki są różnorakie; uciekają przed konfliktami, niestabilnością polityczno-gospodarczą, łamaniem praw człowieka i ubóstwem.

UE wspólnie z państwami członkowskimi podjęła szereg działań, by uporać się z wyzwaniami związanymi z migracją. Ale migracja to problem nie tylko Europy. Muszą się nim zająć również państwa pochodzenia i państwa tranzytu, z których napływają do Europy nielegalni migranci.

W kwietniu 2015 r. Rada Europejska zaapelowała o zorganizowanie międzynarodowego szczytu, aby problemy migracji omówić z państwami afrykańskimi i innymi ważnymi partnerami. Szczyt odbył się 11–12 listopada 2015 r. w Valletcie (w Mediterranean Conference Centre). UE reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Europejscy i afrykańscy przywódcy spotkali się na szczycie poświęconym migracji, aby zacieśnić współpracę w tej dziedzinie oraz zająć się bieżącymi wyzwaniami i możliwościami. Spotkanie nawiązało do bieżącej współpracy między Europą i Afryką (zwłaszcza w ramach procesu rabackiego i chartumskiego) oraz dialogu UE–Afryka poświęconego migracji i mobilności.

Na szczyt zaproszono państwa członkowskie UE, państwa uczestniczące w procesie rabackim i chartumskim, obserwatorów procesu rabackiego, przedstawicieli Komisji Unii Afrykańskiej i Komisji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).

Kryzys migracyjny – kalendarium

Kalendarium przedstawia najważniejsze działania, które UE – wraz z państwami członkowskimi – podjęła w ostatnich miesiącach, by uporać się z wyzwaniami migracyjnymi.

Więcej informacji na stronie dotyczącej polityki migracyjnej:

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015