Przyszłość Syrii i regionu – konferencja w Brukseli, 4-5.4.2017

Rada UE
  • Rada UE
  • 4-5.4.2017
  • Bruksela

Wyniki obrad

5 kwietnia 2017 r. Unia Europejska, Katar, Kuwejt, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania i ONZ współprzewodniczyły brukselskiej konferencji w sprawie wspierania przyszłości Syrii i regionu.

„Wysiłki polityczne na rzecz rozwiązania kryzysu są kluczem do zapewnienia Syrii i jej mieszkańcom demokratycznej i wolnej przyszłości. Porozumienie gwarantujące pokój mogą wypracować jedynie Syryjczycy. Ale dzisiejsze zobowiązanie społeczności międzynarodowej i regionu, by wesprzeć ich w dążeniu do pokoju, jest sprawą nieodzowną. Dziś daliśmy jasny sygnał, że celem wszystkich naszych wspólnych starań pozostaje trwały i pluralistyczny pokój w Syrii”.

Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Konflikt w Syrii spowodował zniszczenia i ludzkie cierpienie o niespotykanej skali. Dzień po atakach na Chan Szajchun uczestnicy konferencji potępili użycie broni chemicznej przez syryjski rząd i ISIL/Daisz, czego dowiódł wspólny mechanizm śledczy OPCW–ONZ, oraz ataki z poprzedniego dnia. Stosowanie broni chemicznej przez kogokolwiek, gdziekolwiek musi natychmiast ustać.

Współprzewodniczący przyjęli wspólną deklarację, w tym szczegółowe załączniki o wspieraniu odporności krajów goszczących – Jordanii i Libanu – i uchodźców w kontekście kryzysu syryjskiego.

Uczestnicy zgodzili się, że w celu zaspokojenia ogromnych potrzeb ludności w Syrii i krajach ościennych i zwiększenia odporności społeczności goszczących potrzebne są: znaczne wsparcie finansowe oraz nowatorskie, całościowe podejścia. Dowodem hojności uczestników są deklaracje w wysokości 6 mld USD (5,6 mld EUR) na 2017 r.

W konferencji zorganizowanej na szczeblu ministerialnym wzięło udział 70 państw i organizacji międzynarodowych oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

4 kwietnia UE wraz z agencjami ONZ, innymi organizacjami międzynarodowymi, kluczowymi organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim zorganizowała sesje tematyczne poświęcone różnym aspektom międzynarodowego wsparcia w odpowiedzi na kryzys w Syrii i w regionie.

08:30

Sesja tematyczna „Sytuacja humanitarna w Syrii: potrzeby, wyzwania i kierunek działań”

Miejsce: budynek „Résidence Palace”

Wystąpienie inauguracyjne: komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides

15:30

Sesja tematyczna „Wspieranie odporności krajów goszczących i uchodźców w kontekście kryzysu syryjskiego”

Miejsce: budynek „Résidence Palace”

Wystąpienie końcowe: komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn

07:30

Przybycie delegacji / wypowiedzi przed konferencją

Miejsce: budynek „Europa”

09:00

Sesja inauguracyjna

Oświadczenia:

  • Sekretarz generalny ONZ António Guterres
  • Wysoka przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini
  • Premierzy państw graniczących z Syrią: Hani al-Mulki (Jordania) i Sad al-Hariri (Liban)
  • Ministrowie spraw zagranicznych z krajów współprzewodniczących konferencji: Sigmar Gabriel (Niemcy), Sabah Chalid al-Hamad as-Sabah (Kuwejt), Børge Brende (Norwegia), Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (Katar), Boris Johnson (Wielka Brytania)
10:15

Wspólne zdjęcie

10:45

Wspieranie przyszłości Syrii

Sesji przewodniczyła Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

14:20

Odsłonięcie wystawy poświęconej odbudowie dziedzictwa kulturowego: „Powstać ze zniszczeń – Ebla, Nimrud, Palmyra”

Budynek „Justus Lipsius”

14:30

Wspieranie regionu i uchodźców – realizacja zobowiązań londyńskich i przyszłe działania

Wprowadzenie i podsumowanie: komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn
Sesji współprzewodniczyły Niemcy, Katar i Wielka Brytania

16:15

Syria – pomoc humanitarna a odporność

Wprowadzenie i podsumowanie: komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides
Sesji współprzewodniczyły Norwegia i Kuwejt

18:00

Podsumowanie

Komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides

Ostatnia aktualizacja: 11.4.2017