Szczyt UE–Japonia, 6.7.2017

Szczyt międzynarodowy
  • Szczyt międzynarodowy
  • 6.7.2017

6 lipca w Brukseli odbył się szczyt UE–Japonia. Przywódcy ogłosili porozumienie polityczne co do ambitnej umowy o wolnym handlu UE–Japonia oraz co do ściślejszej współpracy politycznej opartej na wspólnych wartościach, prawach człowieka, demokracji i praworządności.

UE reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Przywódcy przyjęli oświadczenie o wynikach szczytu oraz osobne oświadczenie w sprawie Korei Północnej.

Umowa o partnerstwie gospodarczym

Przywódcy UE i Japonii porozumieli się zasadniczo co do umowy o partnerstwie gospodarczym. Umowa ta zwiększy dwustronny handel i pogłębi partnerstwo gospodarcze, gdyż ureguluje następujące kwestie:

  • dostęp do rynku towarów (m.in. samochodów i produktów mlecznych), usług i inwestycji
  • zamówienia publiczne (m.in. w sektorze kolejowym)
  • środki pozataryfowe
  • ochrona oznaczeń geograficznych
  • prawa własności intelektualnej.

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia będzie podstawą do promowania wolnego, uczciwego handlu między dwiema z największych gospodarek świata, a zarazem stanowi symbol odrzucenia protekcjonizmu we wszystkich postaciach. Wzmacnia też determinację UE i Japonii, by jeszcze ściślej pracować nad ustanowieniem nowych standardów międzynarodowych w przyszłości.

„Zdaniem niektórych powraca czas izolacjonizmu i dezintegracji, my jednak pokazujemy, że się mylą. Że świat naprawdę nie musi cofać się o sto lat. Wprost przeciwnie. Tak wcale nie musi być. Dowodzimy tego z Japonią”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie UE–Japonia w Brukseli

Zespoły negocjacyjne obu stron sfinalizują tekst umowy i wkrótce będą mogły rozpocząć się odpowiednie procedury wewnętrzne w UE i Japonii.

Umowa o partnerstwie strategicznym

UE i Japonia porozumiały się też zasadniczo co do umowy o partnerstwie strategicznym. Zapewni ona ramy jeszcze głębszej i strategiczniejszej współpracy UE–Japonia.

Umowa uwypukla wspólne wartości i wspólnie wyznawane zasady stanowiące fundament partnerstwa UE–Japonia, w tym prawa człowieka, demokrację i praworządność.

„Te wspólne bazowe wartości, które nie tylko szanujemy, ale które zobowiązaliśmy się w naszej umowie o partnerstwie strategicznym propagować, pozwoliły nam na zakończenie negocjacji. I co najważniejsze – bez przegranych”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie UE–Japonia w Brukseli

Korea Północna

Przywódcy zaapelowali o szybkie przyjęcie nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Korei Północnej w związku z niedawnym wystrzeleniem rakiety balistycznej o zasięgu prawdopodobnie interkontynentalnym.

Wezwali też Koreę Północną do zaprzestania wszelkich programów nuklearnych, balistycznych i innych związanych z bronią masowego rażenia oraz do podjęcia wiarygodnego dialogu ze społecznością międzynarodową.

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 7.7.2017