Szczyt UE–Ukraina , 12-13.7.2017

Szczyt międzynarodowy
  • Szczyt międzynarodowy
  • 12-13.7.2017
  • Kijów

Informacje o szczycie

Główne wyniki

Uczestnicy szczytu w Kijowie wrazili zadowolenie z pełnej ratyfikacji układu stowarzyszeniowego i z niedawnej liberalizacji wizowej wobec Ukraińców. To dwa ważne kroki ku zacieśnieniu partnerstwa UE–Ukraina.

„Szczyt jest dobrą okazją do uczczenia bliskiej i coraz głębszej przyjaźni między Unią Europejską a Ukrainą”.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk

Przywódcy rozmawiali o:

  • wadze realizacji ambitnego procesu reform, zwłaszcza walce z korupcją
  • konflikcie na wschodniej Ukrainie i nielegalnym zaanektowaniu Krymu i Sewastopola przez Rosję, w tym realizacji porozumień mińskich
  • sposobach maksymalizowania korzyści/potencjału układu stowarzyszeniowego UE–Ukraina.

Unię Europejską reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ukrainę reprezentował prezydent Petro Poroszenko.

Układ stowarzyszeniowy UE–Ukraina

Przywódcy z zadowoleniem przyjęli ratyfikowanie przez wszystkie kraje UE układu stowarzyszeniowego, w tym pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu. Układ wejdzie w życie 1 września 2017 r.

„...dla mnie kluczowe zdanie układu stowarzyszeniowego wciąż brzmi – cytuję – »Unia Europejska uznaje europejskie aspiracje Ukrainy i z zadowoleniem przyjmuje jej wybór«”.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk

Większość postanowień układu stowarzyszeniowego już obowiązuje. Wiele jego politycznych i sektorowych części jest tymczasowo stosowanych od 1 września 2014 r., a jego część handlowa – pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu – od 1 stycznia 2016 r. Handel między UE a Ukrainą w tym okresie wrósł, a UE umocniła się na pozycji najważniejszego partnera Ukrainy. W pierwszym kwartale 2017 r. wymiana handlowa wzrosła o niemal 30% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r.

Kryzys i konflikt na Ukrainie

UE przypomniała, że popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Przywódcy zaapelowali o pełną realizację porozumień mińskich i podkreślili, że odpowiedzialność za to spoczywa szczególnie na Rosji.

Ponieważ nie ma postępów w realizacji tych porozumień, na czerwcowym szczycie w Brukseli przywódcy UE postanowili przedłużyć sankcje gospodarcze wobec niektórych sektorów rosyjskiej gospodarki.

„Dziś znowu UE wyraźnie dała do zrozumienia, że zdecydowanie trwa przy Ukrainie przeciw rosyjskiej agresji i próbom podważenia waszej niezależności” – powiedział Donald Tusk po szczycie.

Poza tym Rada niedawno przedłużyła o rok sankcje za bezprawne zaanektowanie przez Rosję Krymu i Sewastopola. Na szczycie w Kijowie UE powtórzyła, że jest przekonana do polityki nieuznawania aneksji.

Program reform

Przywódcy UE zaapelowali do Ukrainy o dalszą realizację reform, zwłaszcza o działania przeciw korupcji.

Przywódcy zwrócili uwagę na konkretne efekty unijnych programów wsparcia. Podkreślili, że należy podjąć wszystkie działania polityczne, od których zależeć będzie pod koniec roku wypłata 3. transzy z programu.

Dyskutowali też o priorytetach unijnej pomocy na 2017 r., wśród których znalazły się: wsparcie na rzecz zarządzania finansami publicznymi, wschodnie regiony Ukrainy, efektywność energetyczna, pomoc techniczna w kluczowych reformach oraz wdrażanie układu stowarzyszeniowego.

Liberalizacja wizowa

Szczyt był dobrą okazją ku temu, by wyrazić zadowolenie z niedawnego wejścia w życie ruchu bezwizowego dla Ukraińców.

Od 11 czerwca 2017 r. wszyscy obywatele tego kraju posiadający paszporty biometryczne mogą wjechać do UE bez wizy na 90 dni w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

Ostatnia aktualizacja: 17.7.2017