Szczyt UE–Indie, Nowe Delhi, 6.10.2017

Szczyt międzynarodowy
  • Szczyt międzynarodowy
  • 6.10.2017

6 października 2017 r. w Nowym Delhi odbył się 14. szczyt UE–Indie. Przywódcy rozmawiali o polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, migracji, handlu, klimacie oraz badaniach i innowacjach.

Unię reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Indie zaś – premier Narendra Modi.

Szczyt odbył się w 55. rocznicę ustanowienia obustronnych stosunków dyplomatycznych.

„Cieszę się, że postanowiliśmy dziś dalej rozwijać polityczny wymiar naszych relacji, rozbudowywać naszą dynamiczną więź handlowo-inwestycyjną oraz intensyfikować współpracę w kwestiach globalnych i regionalnych”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie UE–Indie

Przywódcy przyjęli wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili, że chcą zacieśniać obustronne partnerstwo strategiczne.

Przywódcy UE i Indii przyjęli też wspólne deklaracje w sprawach szczegółowych:

Partnerstwo strategiczne

Na szczycie przywódcy potwierdzili wolę dalszego pogłębiania i zacieśniania obustronnego partnerstwa strategicznego.

Wyrazili zadowolenie z postępów w realizacji planu działania UE–Indie 2020. To plan współpracy dwustronnej zatwierdzony na poprzednim szczycie.

Bezpieczeństwo

UE i Indie zdecydowanie potępiły niedawne zamachy terrorystyczne na świecie. Zaapelowały do społeczności międzynarodowej o jedność w obliczu zagrożenia terroryzmem.

Przywódcy przyjęli wspólne oświadczenie o współpracy w walce z terroryzmem, która miałaby zaradzić zjawisku zagranicznych bojowników terrorystycznych, finansowaniu terroryzmu i dostawom broni.

UE i Indie potwierdziły też wolę dalszej współpracy w kwestii bezpieczeństwa morskiego na Oceanie Indyjskim i nie tylko. Wyraziły zadowolenie, że uczestnicy unijnej operacji wojskowej Atalanta i marynarki indyjskiej wznowili ćwiczenia taktyczne w Zatoce Adeńskiej.

Polityka zagraniczna

Przywódcy zaapelowali o położenie kresu przemocy wobec mniejszości Rohingjów w Mjanmie i o niezwłoczne przywrócenie pokoju w stanie Arakan.

„Rohingjowie muszą mieć możliwość dobrowolnego powrotu – bezpiecznego i godnego. Apelujemy o realizację zaleceń międzynarodowej komisji doradczej ds. Arakanu, by zaradzić pierwotnym przyczynom tego kryzysu”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie UE–Indie

Jeżeli chodzi o sytuację na Półwyspie Koreańskim, potępiono próby jądrowe Korei Północnej z 3 września 2017 r. Zaapelowano o denuklearyzację Półwyspu i o pełne wdrożenie wszystkich sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ przez całą społeczność międzynarodową.

„Unia Europejska, Indie i cała społeczność międzynarodowa mają obowiązek zdecydowanie działać na rzecz pokojowej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie UE–Indie

Jeżeli chodzi o irański problem jądrowy, Indie i UE potwierdziły, że opowiadają się za dalszą pełną realizacją Wspólnego kompleksowego planu działania.

W kwestii Ukrainy przywódcy podkreślili, że zdecydowanie popierają rozwiązanie dyplomatyczne, tj. pełną realizację porozumień mińskich przez wszystkie strony.

Globalne wyzwania

Przywódcy UE i Indii rozmawiali o globalnym kryzysie migracyjno-uchodźczym i uzgodnili ścisłą współpracę.

„Społeczność międzynarodowa musi rozprawić się z przemytnikami ludzi, którzy wykorzystują trudne położenie swoich ofiar i naruszają suwerenną granicę”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie UE–Indie

Przywódcy potwierdzili, że popierają oenzetowski program reform i opowiadają się za silniejszym ładem globalnym.

Jeżeli chodzi o zmianę klimatu, przywódcy podkreślili wolę realizacji porozumienia paryskiego i postanowili zintensyfikować współpracę w tym celu. Przyjęli wspólną deklarację o czystej energii i zmianie klimatu.

UE i Indie powtórzyły też, że chcą współpracować w sprawach priorytetowych dla obu stron, aby zrealizować cele zrównoważonego rozwoju.

Handel

Przywódcy UE i Indii wyrazili wolę zacieśniania partnerstwa gospodarczego.

Przywódcy odnotowali obecne wysiłki obu stron na rzecz wznowienia negocjacji w sprawie szerokiego porozumienia handlowo-inwestycyjnego UE–Indie.

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 9.10.2017