Szczyt Partnerstwa Wschodniego, 24.11.2017

Szczyt międzynarodowy
  • Szczyt międzynarodowy
  • 24.11.2017
  • Bruksela

Informacje dla mediów

24 listopada odbędzie się w Brukseli (w budynku „Europa”) 5. szczyt Partnerstwa Wschodniego.

Przywódcy państw członkowskich UE oraz sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego przyjrzą się kwestii przyszłej współpracy.

Podsumują również osiągnięcia od ostatniego szczytu w Rydze w 2015 r., skupiając się na wymiernych korzyściach dla obywateli sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego.

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie zostało zainicjowane w 2009 r. w celu promowania stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej między UE a sześcioma wschodnimi krajami partnerskimi: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Na szczycie omawiane będą sposoby dalszego zacieśniania współpracy w 4 obszarach priorytetowych uzgodnionych w Rydze. Są to:

  • silniejsza gospodarka: rozwój gospodarczy i lepsze możliwości rynkowe
  • silniejsze zarządzanie: wzmacnianie instytucji i dobrych rządów
  • lepsza łączność: usprawnienie połączeń, zwłaszcza w transporcie i energetyce
  • silniejsze społeczeństwo: intensyfikowanie mobilności i kontaktów międzyludzkich.

We wspólnym dokumencie roboczym pt. „Partnerstwo Wschodnie – kluczowe priorytety i założenia” ESDZ i Komisja Europejska wskazały 20 założeń na rok 2020 w tych 4 obszarach. Dokument ten po raz pierwszy przedstawiły w grudniu 2016 r., a następnie zmieniły go w czerwcu 2017 r.

Przygotowania

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa – wizyta na Zakaukaziu (3–6 października 2017)

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa UE, który składa się z ambasadorów państw członkowskich oddelegowanych do Brukseli, 3–6 października 2017 r. odwiedził 3 kraje Partnerstwa Wschodniego:

  • Azerbejdżan
  • Armenię
  • Gruzję.

Ta wizyta – zorganizowana niecałe dwa miesiące przed szczytem – była okazją do przyjrzenia się pozytywnym tendencjom w stosunkach ze wszystkimi trzema krajami Zakaukazia.

Na każdym ze spotkań z urzędnikami wysokiego szczebla i z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa potwierdził jednomyślne i zdecydowane zaangażowanie UE na rzecz jej wschodnich partnerów.

Posiedzenie ministerialne Partnerstwa Wschodniego (19 czerwca 2017)

19 czerwca 2017 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie ministerialne Partnerstwa Wschodniego. Ministrowie spraw zagranicznych UE i 6 państw Partnerstwa Wschodniego wymienili poglądy na temat zbliżającego się szczytu. Punktem wyjścia były wyniki dyskusji Rady do Spraw Zagranicznych z 15 maja 2017 r. oraz konkluzje Rady z 14 listopada 2016 r.

Ministrowie przyjęli również nową identyfikację wizualną partnerstwa, aby lepiej podkreślić bardziej ustrukturyzowane podejście oparte na 4 obszarach priorytetowych i 20 założeniach.

Rada do Spraw Zagranicznych (15 maja 2017)

Na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych ministrowie wymienili poglądy na temat Partnerstwa Wschodniego. Ponownie podkreślili, jak ważna jest ta inicjatywa, i zaznaczyli, że są zgodni w kwestii wspierania regionu i poszczególnych krajów Partnerstwa w dopasowany sposób. Stwierdzili, że są zdeterminowani, by osiągnąć konkretne rezultaty z korzyścią dla obywateli zarówno w UE, jak i w krajach Partnerstwa.

Wydarzenia towarzyszące

Partnerstwo Wschodnie wykracza poza stosunki międzyrządowe. Przy okazji szczytu odbędą się specjalne imprezy towarzyszące z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mediów, biznesu i innych zainteresowanych stron.

22 i 23 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się 3. posiedzenie Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. 300 uczestników debatowało na temat aktywnego obywatelstwa oraz angażowania się młodzieży w proces podejmowania decyzji.

13 września 2017 r. w Kijowie odbyła się 2. konferencja poświęcona mediom w krajach Partnerstwa Wschodniego. Około 350 pracowników mediów i darczyńców z krajów Partnerstwa Wschodniego i z UE omawiało kwestie rozwoju tego sektora.

4 października 2017 r. w Tallinie zorganizowano konferencję na temat e-partnerstwa w krajach Partnerstwa Wschodniego. Konferencja skoncentrowała się na najlepszych praktykach i była okazją do rozważenia zaleceń politycznych co do rozwoju e-rządzenia w krajach Partnerstwa Wschodniego.

25–26 2017 r. października w Tallinie odbędzie się konferencja społeczeństwa obywatelskiego w ramach Partnerstwa Wschodniego i towarzyszące jej 9. doroczne zgromadzenie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Partnerstwa Wschodniego. Wydarzenia te będą poświęcone stosunkom między rządami a społeczeństwem obywatelskim, demokratycznym rządom, przeciwdziałaniu dezinformacji i rozwiązaniom elektronicznym.

26–27 października 2017 r. w Tallinie odbędzie się Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego. Będzie ono okazją do oceny osiągnięć Partnerstwa z punktu widzenia przedsiębiorstw i do kontynuowania dyskusji na temat dalszej współpracy. Szczególny nacisk zostanie położony na ponowne zdefiniowanie działalności gospodarczej poprzez rozwiązania elektroniczne, ułatwienia w transgranicznej działalności gospodarczej, zwiększanie przejrzystości, zmniejszanie korupcji oraz finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydarzenia te zostaną zorganizowane we współpracy z estońską prezydencją Rady UE.

Poprzedni szczyt

Poprzedni szczyt Partnerstwa Wschodniego odbył się 21–22 maja 2015 r. w Rydze. Potwierdził strategiczną wagę partnerstwa dla UE i zdecydowaną wolę dążenia do bliższych – dostosowanych do indywidualnych potrzeb – relacji z sześcioma krajami partnerskimi.

Przydatne linki

Dodatkowe informacje i publikacje można znaleźć na portalu Komisji Europejskiej i ESDZ.

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017