5. szczyt UE–Unia Afrykańska, 29-30.11.2017

Szczyt międzynarodowy
 • Szczyt międzynarodowy
 • 29-30.11.2017
 • Abidjan

Informacje dla mediów

Akredytacja na szczyt – do 17 listopada na stronie:

Śledź #AUEU

Inwestowanie w młodzież – krok ku stabilnej przyszłości

29–30 listopada 2017 r. w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej) odbędzie się 5. szczyt Unia Europejska–Unia Afrykańska (UE–UA).

Rok 2017 jest szczególną datą dla stosunków UE–Afryka, gdyż właśnie mija 10 lat od przyjęcia wspólnej strategii UE–Afryka.

Szczyt będzie ważną okazją do zacieśnienia więzi politycznych i gospodarczych między Europą i Afryką.

Unijni i afrykańscy przywódcy będą rozmawiać o przyszłości wzajemnych stosunków i skupią się na inwestowaniu w młodzież. Kwestia ta jest dla obu stron priorytetem, gdyż 60% ludności Afryki jest w wieku poniżej 25 lat.

Inne priorytety partnerstwa do omówienia podczas szczytu to m.in.:

 • pokój i bezpieczeństwo
 • ład państwowy, w tym demokracja, prawa człowieka, migracja i mobilność
 • inwestycje i handel
 • rozwijanie umiejętności
 • tworzenie miejsc pracy.

Imprezy towarzyszące

Centralnym tematem szczytu jest młodzież, dlatego młodzi ludzie aktywnie uczestniczą w imprezach poprzedzających spotkanie przywódców.

9–11 października odbył się w Abidżanie 4. afrykańsko-europejski szczyt młodzieży z udziałem 120 młodych liderów. Uzgodnili oni deklarację z zaleceniami na listopadowy szczyt przywódców.

Szczegółowe prace na bazie deklaracji podejmuje 36 młodych ludzi z obu kontynentów w ramach realizowanego przez Unię Europejską i Unię Afrykańską projektu „youth plug-in initiative”. Od 12 października do 29 listopada rozwijają oni tezy deklaracji.

Ponadto 27 listopada w Abidżanie odbędzie się 6. unijno– afrykańskie forum biznesu. Jego cel to zwiększanie inwestycji wspomagających rozwój Afryki. Dyskusje będą dotyczyć m.in. młodych przedsiębiorców i kobiet w biznesie.

Wcześniej, 11–13 lipca, odbyło się w Tunisie afrykańsko-unijne forum społeczeństwa obywatelskiego. Po raz trzeci zgromadziło ono organizacje społeczeństwa obywatelskiego z obu kontynentów. W przyjętej deklaracji uczestnicy podkreślili, jak ważny jest udział społeczeństwa obywatelskiego w relacjach UE–Afryka.

Stosunki UE–Afryka w liczbach

UE i jej państwa członkowskie są największym źródłem pomocy na rzecz rozwoju, stabilności i pokoju w Afryce:

 • 21 mld EUR pomocy rozwojowej Afryka otrzymała w 2016 r. od UE i jej państw członkowskich (zbiorowo największego źródła pomocy)
 • 32 mld EUR zainwestowały w Afryce firmy unijne w 2015 r. (około jedna trzecia wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce)
 • 3,35 mld EUR otrzymał Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (kwota ta może wygenerować nawet 44 mld EUR inwestycji)
 • 7 misji cywilnych i wojskowych jest rozlokowanych w Afryce
 • 1,4 mld EUR zostało przeznaczone na programy edukacyjne w Afryce w latach 2014–2020.

Poprzedni szczyt

W 2014 r. na 4. szczycie UE–UA ponad 60 przywódców z UE i Afryki dyskutowało o przyszłości wzajemnych stosunków i zacieśnianiu więzi.

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017