Unijny budżet na 2017 r.

28 listopada Rada ostatecznie zatwierdziła porozumienie z Parlamentem Europejskim z 17 listopada, dając budżetowi UE na 2017 r. zielone światło. Po tym jak 1 grudnia 2016 r. zatwierdził je także Parlament Europejski, unijny budżet na 2017 r. został przyjęty.

Budżet na 2017 r. zakłada, że środki na zobowiązania wyniosą ogółem 157,86 mld EUR, a na płatności – 134,49 mld EUR.

157,86 mld EURna zobowiązania
134,49 mld EURna płatności

 

Budżet UE na 2017 r. zawiera dodatkowe 1,1 mld EUR pozwalające odpowiedzieć na nieprzewidziane potrzeby. Płatności przewidziano na poziomie o 1,6% niższym niż w budżecie UE 2016, co lepiej odpowiada rzeczywistym potrzebom.

Reakcja na kryzys migracyjno-uchodźczy

Niemal 6 mld EUR w środkach na zobowiązania, a zatem ok. 11,3% więcej niż w 2016 r., będzie dostępnych na działania pozwalające odpowiedzieć na presję migracyjną i lepiej chronić życie europejskich obywateli. Pieniądze te posłużą do następujących celów:

  • wsparcie państw członkowskich w przesiedlaniu uchodźców
  • tworzenie ośrodków recepcyjnych
  • integracja osób mających prawo do pobytu i powroty osób, którym takie prawo nie przysługuje
  • wzmocnienie ochrony granic
  • intensyfikacja działań w zakresie zapobiegania przestępczości i zwalczania terroryzmu
  • ochrona infrastruktury krytycznej.

Badania naukowe i wzrost

21,3 mld EUR na zobowiązania zostało przewidziane z myślą o ożywieniu wzrostu gospodarczego i stworzeniu nowych miejsc pracy – stanowi to wzrost o ok. 12% w porównaniu z 2016 r. Z tej części budżetu finansowane są takie instrumenty, jak Erasmus+ (2,1 mld EUR, wzrost o 19%) oraz Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (2,7 mld EUR, wzrost o 25%).

Więcej pieniędzy na młodzież

W budżecie UE na 2017 r. przewidziano nie tylko wzrost środków na Erasmus+, lecz uwzględniono także wiele innych działań, z których skorzystają przede wszystkim młodzi ludzie. Dotyczy to m.in. „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. To dodatkowe 500 mln EUR, które mają ułatwić młodym ludziom znalezienie pracy. Budżet UE na 2017 r. pozwala też Komisji na uruchomienie inicjatywy, która pomoże młodym ludziom podróżować i odkrywać inne europejskie kraje.

Rolnictwo

Budżet zawiera też ogłoszony w lipcu pakiet pomocowy o wartości 500 mln EUR. Posłuży on wsparciu rolników zajmujących się hodowlą krów mlecznych i innych zwierząt.

 

Unijny budżet na 2017 r. w skrócie:

Działmld EUR
zobowiązaniapłatności

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu:

a) Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

b) Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Zrównoważony wzrost58,58454,914
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo4,2843,787
4. Globalny wymiar Europy10,1629,483
5. Wydatki administracyjne (wszystkie instytucje UE)9,3959,395
Instrumenty specjalne534390
Łącznie           157,858134,490