Brexit

 

29 marca 2017 r. Wielka Brytania formalnie zawiadomiła Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE.

Najważniejsze dokumenty negocjacji brexitowych

2017

31 sierpnia

Trzecia runda negocjacji

28 sierpnia 2017 r. w Brukseli rozpoczęła się trzecia runda negocjacji. Otworzyli ją Michel Barnier (główny negocjator UE ds. Brexitu) i David Davis (minister ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej). Kontynuowano prace nad głównymi kwestiami istotnymi dla uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE:

 • prawa obywatelskie – negocjatorzy w dalszym ciągu analizowali i porównywali swoje stanowiska. Skupili się na nieporuszonych dotychczas zagadnieniach, takich jak kwalifikacje zawodowe i prawa gospodarcze. Wynik dyskusji znajduje się w uaktualnionym dokumencie porównawczym uzgodnionym przez strony podczas tej rundy
 • rozliczenie finansowe – strony kontynuowały rozmowę z poprzednich rund, a przede wszystkim porównywały swoje analizy prawne dotyczące zobowiązań Wielkiej Brytanii względem UE

 • omawiano kwestie dotyczące Irlandii i ogólnego zarządzania umową o wyjściu z UE

 • negocjatorzy omawiali też inne zagadnienia dotyczące Brexitu: Euratom, towary wprowadzone do obrotu, trwające procedury unijne oraz współpracę sądową w kwestiach cywilnych i karnych.

 

20 lipca

Druga runda negocjacji między UE a Wielką Brytanią

20 lipca 2017 r. Michel Barnier (główny negocjator UE ds. Brexitu) i David Davis (minister ds. wyjścia z Unii Europejskiej) zakończyli drugą rundę negocjacji brexitowych. Czterodniowe spotkanie, które odbyło się w Brukseli, posłużyło przedstawieniu stanowisk obu stron.

Po zakończeniu tej rundy negocjacji opublikowana została nota wskazująca punkty zbieżne i sporne w zakresie praw obywateli.

22 czerwca

Rada Europejska (art. 50)

22 czerwca Rada Europejska (art. 50) w formacie UE-27 przeanalizowała aktualną sytuację negocjacyjną w związku z notyfikacją złożoną przez Wielką Brytanię na mocy art. 50 TUE.

Przy okazji posiedzenia przywódcy UE-27 zatwierdzili procedurę zmiany lokalizacji agencji UE obecnie mieszczących się w Wielkiej Brytanii.

20 czerwca

Rada do Spraw Ogólnych (art. 50)

Komisja poinformowała Radę w formacie UE-27 o pierwszej rundzie negocjacji brexitowych z Wielką Brytanią. Ministrowie omówili stan negocjacji i dalsze działania.

Przy okazji posiedzenia Rady ministrowie (UE-27) omówili procedurę decydowania o relokacji 2 unijnych agencji z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Przywódcy 27 państw UE mają ją zatwierdzić przy okazji Rady Europejskiej (art. 50) 22 czerwca.

Procedura obejmuje:

 • zaproszenie do złożenia ofert przez państwa członkowskie
 • ocenę ofert przez Komisję na podstawie obiektywnych kryteriów
 • decyzję końcową, którą 27 państw członkowskich podejmie w drodze głosowania jesienią 2017 r.

19 czerwca

UE i Wielka Brytania rozpoczynają negocjacje

19 czerwca 2017 r. Michel Barnier (główny negocjator UE ds. Brexitu) i David Davis (minister ds. wyjścia z Unii Europejskiej) rozpoczęli pierwszą rundę negocjacji brexitowych. Spotkanie negocjacyjne odbyło się w Brukseli i trwało jeden dzień.

Oprócz struktury negocjacji i kwestii bieżących głównymi tematami były:

 • prawa obywateli
 • rozliczenie finansowe
 • granica między Irlandią a Irlandią Północną
 • inne kwestie dotyczące wyjścia WB z UE.

Na spotkaniu oprócz przedstawicieli Komisji obecni byli – w roli wspierającej – przedstawiciele przewodniczącego Rady Europejskiej. Unijny negocjator będzie systematycznie składał sprawozdania Radzie Europejskiej oraz Radzie i jej organom przygotowawczym.

22 maja

Rada do Spraw Ogólnych (art. 50)

22 maja Rada w formacie UE-27 przyjęła decyzję zezwalającą na rozpoczęcie negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Tą samą decyzją wyznaczyła też Komisję Europejską na unijnego negocjatora.

Rada przyjęła także szczegółowe wytyczne negocjacyjne (mandat dla Komisji) na potrzeby pierwszego etapu negocjacji.

Rada przyjęła ponadto decyzję o powołaniu grupy roboczej ad hoc, która będzie wspomagać ją i Coreper we wszystkich kwestiach dotyczących Brexitu.

17 maja

Ambasadorowie UE-27 zatwierdzają zasady przejrzystości

Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper), w formacie UE-27, zatwierdził zasady przejrzystości negocjacji brexitowych. Zasady te zapewnią społeczeństwu faktyczny wgląd w nadchodzące bezprecedensowe rozmowy.

Wszystkie dokumenty, które negocjator UE (Komisja) będzie przekazywać Radzie, Parlamentowi Europejskiemu czy Wielkiej Brytanii, będą upubliczniane w granicach określonych prawem UE.

Wszystkie dokumenty związane z negocjacjami będą podlegać przepisom o przejrzystości i publicznym dostępie.

3 maja

Komisja Europejska przedstawia projekt szczegółowych wytycznych negocjacyjnych

Komisja przedstawiła Radzie (na szczeblu Coreperu) zalecenie co do decyzji Rady dotyczącej negocjacji w sprawie Brexitu. Obejmuje ono projekt szczegółowych wytycznych negocjacyjnych (szczegółowe upoważnienie dla Komisji).

W oparciu o to zalecenie Rada do Spraw Ogólnych 22 maja 2017 r. ma zezwolić na rozpoczęcie negocjacji, wyznaczyć Komisję na unijnego negocjatora i przyjąć wspomniane wytyczne.

29 kwietnia

Nadzwyczajna Rada Europejska (art. 50)

29 kwietnia przywódcy 27 państw członkowskich zebrali się po raz pierwszy po oficjalnym uruchomieniu przez Wielką Brytanię art. 50. Jednomyślnie przyjęli wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu. Określili tym samym ramy rozmów oraz ogólne stanowisko UE i jej zasady negocjacyjne.

27 kwietnia

Rada do Spraw Ogólnych (art. 50)

Dyskusją nad projektem wytycznych negocjacyjnych w sprawie Brexitu Rada w gronie dwudziestu siedmiu sfinalizowała przygotowania do nadzwyczajnej Rady Europejskiej (art. 50) zaplanowanej na 29 kwietnia 2017 r.

6 kwietnia

Donald Tusk z Theresą May w Londynie

Tydzień po oficjalnej notyfikacji w sprawie art. 50 przewodniczący Rady Europejskiej spotkał się z brytyjską premier.

„Spotkanie z Theresą May, by przygotować dobry początek rozmów co do Brexitu. Uzgodniliśmy, że pozostaniemy w kontakcie przez cały czas”.

Donald Tusk

31 marca

Przywódcy otrzymują projekt wytycznych do negocjacji

31 marca 2017 r. został wydany projekt wytycznych. Podczas konferencji prasowej na Malcie, zorganizowanej tego samego dnia, przewodniczący Donald Tusk nakreślił najważniejsze elementy proponowanego tekstu.

„Pozostałe państwa UE nie myślą i nie będą myśleć w kategoriach rewanżu. Już sam Brexit jest wystarczająco bolesny. Po ponad 40 latach wspólnej drogi jesteśmy sobie winni, aby rozwód przebiegł jak najłagodniej”.

Przewodniczący Donald Tusk 

Ostateczny tekst wytycznych zatwierdzi 29 kwietnia 2017 r. nadzwyczajna Rada Europejska (art. 50) w gronie 27 państw członkowskich.

29 marca

Zjednoczone Królestwo formalnie uruchamia art. 50, by wystąpić z UE

29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo formalnie powiadomiło Radę Europejską, że zamierza wystąpić z UE.

Rada Europejska przyjęła oświadczenie w sprawie notyfikacji Zjednoczonego Królestwa.

Wyrażamy ubolewanie w związku z tym, że Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, jednak jesteśmy gotowi na proces, który teraz będzie musiał nastąpić. (...) W trakcie negocjacji Unia wykaże się jednością i będzie chronić swoje interesy. Musimy przede wszystkim zminimalizować niepewność, jaką odczuwają w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa nasi obywatele, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie.

Rada Europejska (29 marca 2017 r.)

21 marca

Donald Tusk zwołuje na 29 kwietnia szczyt w sprawie Brexitu

Nadzwyczajna Rada Europejska, w gronie 27 państw członkowskich, przyjmie wytyczne do rozmów w sprawie Brexitu. „Musimy zrobić wszystko, aby rozstanie było dla UE jak najmniej bolesne”, powiedział Donald Tusk.

Zwołanie szczytu poprzedziła zapowiedź Londynu, że 29 marca 2017 r. uruchomi on art. 50.

2016

15 grudnia

Procedura negocjacyjna

Jak będzie wyglądać Brexit – diagram

Brexit – diagram

Na nieformalnym posiedzeniu w grudniu 2016 r. szefowie 27 państw oraz przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji wydali oświadczenie, w którym wyrazili gotowość rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią, gdy tylko ta zgodnie z art. 50 oficjalnie zainicjuje Brexit.

Ustalili też procedurę przyszłych negocjacji w sprawie Brexitu:

 1. Wielka Brytania uruchamia art. 50, powiadamiając Radę Europejską o zamiarze wyjścia z Unii.
 2. 27 przywódców UE przyjmuje wytyczne negocjacyjne, w tym zasady i ogólne stanowiska. W razie potrzeby aktualizują oni te wytyczne w toku negocjacji.
 3. Na podstawie zalecenia Komisji Rada do Spraw Ogólnych upoważnia ją do rozpoczęcia negocjacji.
 4. Rada przyjmuje szczegółowe wytyczne negocjacyjne co do kwestii merytorycznych i konkretnych rozwiązań instytucjonalnych. Mogą być one zmieniane i uzupełniane w toku negocjacji.
 5. Rada wyznacza Komisję na unijnego negocjatora mającego prowadzić negocjacje w imieniu 27 państw. Na głównego negocjatora Komisja mianuje Michela Barniera. W trakcie negocjacji składa ona sprawozdania przywódcom i Radzie. Dba też o „dokładne i regularne przekazywanie informacji Parlamentowi Europejskiemu”.
 6. Rada i jej organy przygotowawcze dopilnowują, by negocjacje były prowadzone zgodnie z wytycznymi 27 przywódców UE. Rada wskazuje też Komisji kierunek działań.

„Organizacyjnie przyjęliśmy następującą strukturę: Rada Europejska zachowuje polityczną kontrolę nad całym procesem, a Komisja prowadzi w imieniu Unii negocjacje” – powiedział Donald Tusk po posiedzeniu.

29 listopada

Donald Tusk odpowiada brytyjskim parlamentarzystom

Donald Tusk odpowiedział na list brytyjskich parlamentarzystów w sprawie statusu obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających i pracujących w Europie.

„Zaapelowali Państwo do mnie w liście, by na grudniowym szczycie Rady Europejskiej »rozstrzygnąć tę sprawę raz na zawsze«. Znaczyłoby to, że rozpoczynamy negocjacje już w grudniu. UE jest skłonna to zrobić, ale wyłącznie pod warunkiem że uruchomiony zostanie art. 50. (...) decyzja o uruchomieniu tego artykułu należy wyłącznie do Wielkiej Brytanii, i w pełni to respektujemy”.

„Podobnie jak Państwo nie chciałbym dopuścić do sytuacji, w której obywatele stają się zakładnikami procesu negocjacyjnego. Dlatego potrzebujemy precyzyjnych, całościowych rozstrzygnięć, które w przeciwieństwie do okrągłych słów dadzą obywatelom faktyczną gwarancję bezpieczeństwa”.

13 października

Tusk: Brexit twardy albo wcale

„Jedyną realną alternatywą dla twardego Brexitu jest rezygnacja z Brexitu. Nawet jeśli mało kto dziś wierzy w taką możliwość” – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w przemówieniu w European Policy Centre w Brukseli.

Stwierdził, że kluczowym zadaniem podczas negocjacji z Wielką Brytanią dotyczących wystąpienia z Unii będzie ochrona interesów UE i każdego z 27 państw. Podkreślił też, że dostęp do europejskiego jednolitego rynku wymaga zaakceptowania czterech unijnych swobód: swobody przepływu osób, towarów, kapitału i usług.

2 października

Wielka Brytania zacznie oficjalnie negocjować swoje wyjście z UE przed końcem marca 2017 r. – zapowiedziała brytyjska premier Theresa May na konferencji w Birmingham 2 października 2016 r.

Przewodniczący Donald Tusk natychmiast pozytywnie zareagował na to oświadczenie. „Nareszcie mamy jasność co do daty rozmów o Brexicie. Gdy art. 50 zacznie działać, UE-27 przystąpi do ochrony swych interesów.” – napisał na Twitterze.

8 września

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk złożył wizytę w Londynie, gdzie spotkał się z premier Wielkiej Brytanii Theresą May.

„Powiedziałem pani premier, że w moim przekonaniu rychłe rozpoczęcie negocjacji leży w interesie wszystkich, tak by zmniejszyć, a ostatecznie wyeliminować panującą niepewność” – powiedział po spotkaniu.

29 czerwca

Nieformalne spotkanie 27 szefów państw i rządów UE

„Jesteśmy zdecydowani pozostać zjednoczeni i pracować w ramach UE, aby stawiać czoła wyzwaniom XXI wieku i znajdować rozwiązania w interesie naszych narodów i obywateli” – napisało 27 przywódców we wspólnym oświadczeniu po nieformalnym spotkaniu 29 czerwca. Zaapelowali oni także do rządu Wielkiej Brytanii, by jak najszybciej powiadomił Radę Europejską o zamiarze wystąpienia kraju z UE.

Grono to spotka się ponownie we wrześniu 2016 r., by kontynuować rozmowy o przyszłości UE.

28 czerwca

Rada Europejska (28 czerwca 2016)

Rada Europejska skoncentrowała się na wyniku referendum w Wielkiej Brytanii. Premier David Cameron przedstawił obecną sytuację w swoim kraju, po czym nastąpiła pierwsza wymiana poglądów.

„Przywódcy rozumieją, że potrzeba czasu, by w Wielkiej Brytanii opadł kurz. Ale oczekują też, że brytyjski rząd jak najszybciej określi swoje zamiary” – powiedział przewodniczący Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu.

24 czerwca

Oświadczenie przewodniczącego Donalda Tuska w sprawie wyniku referendum w Wielkiej Brytanii

„Jesteśmy przygotowani i na ten negatywny scenariusz. Nie będzie próżni prawnej”– powiedział przewodniczący Donald Tusk, komentując oficjalne wyniki brytyjskiego referendum.

24 czerwca

Wspólne oświadczenie przywódców UE i prezydencji holenderskiej w sprawie wyniku referendum w Wielkiej Brytanii

„Obywatele brytyjscy wyrazili w sposób wolny i demokratyczny wolę opuszczenia Unii Europejskiej. Żałujemy, że podjęli taką decyzję, ale szanujemy ją” – napisali przewodniczący Donald Tusk, przewodniczący Jean-Claude Juncker, przewodniczący Martin Schulz i premier Holandii Mark Rutte we wspólnym oświadczeniu.

„Jak uzgodniono, »nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej«, osiągnięte na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., nie wejdzie w tej sytuacji w życie i przestaje istnieć. Nie będzie ponownych negocjacji” – dodali.

23 czerwca

Referendum w Wielkiej Brytanii

23 czerwca 2016 r. obywatele Wielkiej Brytanii głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej. Wcześniej w wyniku intensywnych negocjacji wypracowano porozumienie, które miało utwierdzić specjalny status Wielkiej Brytanii w UE.