Terroryzm zagraża naszemu bezpieczeństwu, wartościom naszych demokratycznych społeczeństw oraz prawom i wolnościom Europejczyków.

Walka z terroryzmem to jeden z czołowych priorytetów UE i jej państw członkowskich oraz partnerów międzynarodowych.

142nieudane, udaremnione lub przeprowadzone zamachy terrorystyczne w 2016 r.
1002aresztowanych za przestępstwa terrorystyczne w 2016 r.

Unijna lista terrorystów

Po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. UE stworzyła listę osób, grup i podmiotów objętych sankcjami za zaangażowanie w akty terrorystyczne.

Reakcja wobec zagranicznych bojowników

UE stosuje całościowe podejście do problemu zagranicznych bojowników.

Niedawno m.in.:

 • zaostrzyła przepisy przeciw nowym formom terroryzmu
 • nakazała dokładniejsze kontrole na granicach zewnętrznych
 • zaostrzyła kontrolę broni
 • utworzyła specjalną komórkę przeciw propagandzie terrorystycznej w internecie.

Koordynator ds. zwalczania terroryzmu

Od 2007 r. unijnym koordynatorem ds. zwalczania terroryzmu jest Gilles de Kerchove.

Ma za zadanie:

 • koordynować prace Rady UE w walce z terroryzmem
 • monitorować realizację strategii UE w walce z terroryzmem
 • dbać o aktywność UE w walce z terroryzmem.

Strategia UE w walce z terroryzmem

W 2005 r. Rada przyjęła strategię UE w walce z terroryzmem, by globalnie zwalczać terroryzm i zapewnić Europie większe bezpieczeństwo.

Strategia opiera się na 4 założeniach:

 • zapobiegać
 • chronić
 • ścigać
 • reagować.

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

W maju 2015 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły nowe przepisy mające zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W lipcu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała projekt zmieniający dotychczasowe przepisy, by zaostrzyć walkę z finansowaniem terroryzmu. Obecnie Rada i Parlament Europejski analizują ten projekt.

Dane o przelocie pasażera

21 kwietnia 2016 r. Rada przyjęła dyrektywę harmonizującą korzystanie w UE z danych o przelocie pasażera.

Dane te można przetwarzać wyłącznie do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ich ścigania.