UE chce zwiększyć uczciwą mobilność zawodową w Europie, usuwając utrudniające ją bariery.

UE wspiera mobilność, pomagając szukającym pracy i pracodawcom w Europie znajdować się nawzajem – bez względu na to, gdzie się znajdują. Stara się także pilnować, by unijni mobilni pracownicy nie byli wykorzystywani, oraz pomaga koordynować walkę z pracą nierejestrowaną.

Mobilność zawodowa w UE

  • 6,9 mln obywateli UE mieszka i pracuje w innym kraju UE
  • ponad 1,1 mln pracowników mieszka w jednym kraju UE, a pracuje w innym.

Zakres polityki

1. Reforma europejskiej sieci publicznych służb zatrudnienia (EURES)

Reforma ma zwiększyć liczbę ofert pracy zamieszczanych na portalu EURES i ułatwić ich przeszukiwanie. Ma także usprawnić pomoc w poszukiwaniu pracy i w rekrutacji w całej Europie oraz zapewnić jak najskuteczniejsze kojarzenie pracodawców z poszukującymi pracy.

2 grudnia 2015 r. po porozumieniu z Parlamentem Europejskim Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził nowe przepisy.

2. Europejska platforma przeciwko pracy nierejestrowanej

Nowa platforma, skupiająca Komisję i krajowe organy odpowiedzialne za walkę z pracą nierejestrowaną, pozwala wymieniać się informacjami i sprawdzonymi rozwiązaniami. Z czasem zacznie promować szkolenia dla pracowników z różnych krajów oraz wspólne inspekcje transgraniczne.

Decyzja o ustanowieniu platformy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 marca 2016 r. Platforma działa od maja 2016 r.

3. Lepsze egzekwowanie przepisów UE o delegowaniu pracowników

Dyrektywa o egzekwowaniu prawa w dziedzinie delegowania pracowników ma poszerzyć prawa pracowników delegowanych, ułatwić transgraniczne świadczenie usług oraz przeciwdziałać dumpingowi socjalnemu. Ma też poprawić stosowanie obowiązujących przepisów, ale ich nie zmienia.

Dyrektywa została przyjęta przez Radę 13 maja 2014 r. i weszła już w życie. Państwa członkowskie miały czas do 18 czerwca 2016 r., aby przenieść ją do prawa krajowego.