Reakcja na presję migracyjną – kalendarium

Poniższe kalendarium przedstawia najważniejsze etapy prac Rady Europejskiej i Rady UE nad unijną reakcją na presję migracyjną.

Kontrola nad przepływami migracyjnymi

Wideo pokazuje, jak UE odzyskiwała kontrolę nad przepływami migracyjnymi w 2016 r.

2016

7 grudnia

Zgoda co do regularnych kontroli na granicach zewnętrznych

Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) zatwierdził uzgodniony z Parlamentem Europejskim kompromisowy tekst dotyczący zmiany kodeksu granicznego Schengen. Zmiana przewiduje, że na zewnętrznych granicach UE podróżni będą dokładniej sprawdzani w odpowiednich bazach danych.

7 grudnia

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma już kadry do szybkiej interwencji

Rezerwa szybkiego reagowania składa się z 1 500 funkcjonariuszy z państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen. W sytuacji kryzysowej zostaną oni w trybie natychmiastowym oddani do dyspozycji Fronteksu i mogą rozpocząć pracę w ciągu pięciu dni roboczych.

6 października

Inauguracja Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej

6 października 2016 r. oficjalnie rozpoczęła działalność Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Inauguracja odbyła się na przejściu granicznym Kapitan Andrejewo – na zewnętrznej granicy UE między Bułgarią z Turcją.

„Tworzymy nową rzeczywistość na naszych granicach zewnętrznych. Oto namacalny efekt wspólnych ustaleń z bratysławskiego planu oraz praktyczny dowód jedności państw członkowskich” – powiedział Robert Fico, premier Słowacji, a zarazem rotacyjny przewodniczący Rady. „To pomoże nam wrócić do Schengen” – dodał.

Agencja będzie ściśle monitorować zewnętrzne granice UE i współpracować z państwami członkowskimi, by szybko określać i zażegnywać ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE.