Obniżony VAT na e-książki, e-gazety i e-czasopisma

Rada pracuje nad projektem mającym zmienić obecną unijną dyrektywę o VAT, tak by państwa członkowskie mogły stosować niższe stawki tego podatku na e-publikacje, takie jak elektroniczne książki, gazety i czasopisma.

Projekt jest elementem szerszych działań UE na rzecz unowocześnienia podatku od wartości dodanej w gospodarce cyfrowej w ramach unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Porozumienie w sprawie projektu Rada planuje wypracować w maju 2017 r.

Skąd projekt?

W większości państw UE e-publikacje są obłożone podstawową stawką VAT (co najmniej 15%). Tymczasem stawka dla publikacji na nośnikach fizycznych bywa znacznie niższa, czasem nawet zerowa.

Zmienione przepisy o VAT pomogłyby UE realizować strategię jednolitego rynku cyfrowego, a w szerszym zakresie: dotrzymać kroku postępowi technologicznemu w gospodarce cyfrowej.

Elementy projektu

Zmienione miałyby zostać dwa artykuły i załącznik III do obecnej dyrektywy o VAT (2006/112/WE). Zmiany mówią o formacie publikacji, wobec których można by stosować obniżoną stawkę VAT.

Projekt zastrzega też, że „dostawa treści czysto muzycznych lub wideo byłaby nadal opodatkowana według stawki podstawowej VAT”.

To samo dotyczyłoby publikacji, które „w przeważającej mierze” składają się z treści muzycznych lub wideo. Państwa członkowskie mogłyby same określić w krajowych przepisach o VAT, co znaczy „w przeważającej mierze”. Takie rozwiązanie pozwoliłoby im nadal stosować obniżoną stawkę wobec audiobooków oraz gazet i czasopism dźwiękowych dla osób z utratą wzroku.

Procedura legislacyjna

Ponieważ proponowana dyrektywa dotyczy podatków, przed jej przyjęciem Rada musi zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego. Parlament może zatwierdzić lub odrzucić wniosek ustawodawczy, lub też zaproponować do niego poprawki. Rada nie musi brać pod uwagę opinii Parlamentu.

W Radzie

2017

16 czerwca

Rada omawia kompromisową propozycję dotyczącą podatku VAT na publikacje elektroniczne

16 czerwca Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych omówiła kompromisową propozycję prezydencji Rady dotyczącą nowych przepisów w sprawie podatku VAT. Celem było uzgodnienie podejścia ogólnego Rady, jednak porozumienia nie osiągnięto.

Oczekuje się, że nastąpi to w drugiej połowie 2017 r.

21 marca

Rada debatuje nad projektem stawek VAT na e-publikacje

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych przeprowadziła debatę orientacyjną nad projektem umożliwiającym stosowanie obniżonych stawek VAT na publikacje elektroniczne.

Rozmawiano nie tylko o stawkach obniżonych, lecz także o nadzwyczajnie obniżonych i zerowych.

Uwagi ministrów uwzględni w swoich pracach nad projektem Grupa Robocza do Spraw Podatkowych.

2016

14 grudnia

Grupa Robocza do Spraw Podatkowych rozpoczyna prace nad projektem

Organ przygotowawczy Rady – Grupa Robocza do Spraw Podatkowych – rozpoczęła prace nad projektem.

1 grudnia

Komisja przedstawia projekt zmiany dyrektywy o VAT

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE pod kątem stawek VAT na e-książki, e-gazety i e-czasopisma.

Projekt jest częścią cyfrowego pakietu VAT, na który składają się też inicjatywy ustawodawcze w sprawie:

  • ułatwiania handlu transgranicznego
  • zwalczania oszustw VAT
  • zapewniania równej konkurencji unijnym firmom.

25 maja

Rada zwraca się do Komisji o projekt w sprawie VAT na e-publikacje

Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działania w sprawie VAT. Zwróciła się w nich do Komisji Europejskiej, by ta do końca 2016 r. przedstawiła projekt legislacyjny modyfikujący przepisy o stawkach VAT na e-publikacje w kontekście inicjatyw na rzecz jednolitego rynku cyfrowego.