Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie

Kalendarium unijnych środków ograniczających

10.3.2016

UE przedłuża sankcje za naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy

4.3.2016

Przedłużenie unijnych sankcji za sprzeniewierzenie ukraińskich środków publicznych

21.12.2015

Przedłużenie sankcji gospodarczych

5.10.2015

Przedłużenie unijnych sankcji za sprzeniewierzenie ukraińskich środków publicznych

14.9.2015

UE przedłuża sankcje za naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy

Od marca 2014 r. – w odpowiedzi na bezprawną aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy – UE stopniowo wprowadza środki ograniczające (sankcje).

Środki dyplomatyczne

Odwołano szczyt UE–Rosja, a państwa członkowskie UE postanowiły, że nie będą organizować regularnych dwustronnych szczytów z tym krajem. Zawieszono też dwustronne rozmowy z Rosją o wizach oraz o nowym porozumieniu UE–Rosja.

Zamiast szczytu G-8 w Soczi, 4–5 czerwca 2014 r. zorganizowano szczyt G-7 w Brukseli. Od tego czasu kontynuowano spotkania w ramach G-7.

Państwa UE poparły także wstrzymanie negocjacji w sprawie przystąpienia Rosji do OECD oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Sankcje indywidualne

Zamrożenie aktywów i ograniczenia wizowe

146 osób i 37 podmiotów objęto zamrożeniem aktywów i zakazem wizowym ze względu na ich odpowiedzialność za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.  

10 marca 2016 r. Rada przedłużyła obowiązywanie tych środków do 15 września 2016 r.

Sprzeniewierzenie ukraińskich środków publicznych   

W marcu 2014 r. Rada postanowiła zamrozić aktywa osób uznanych za odpowiedzialne za sprzeniewierzenie ukraińskich środków publicznych. W marcu 2016 r. przedłużono obowiązywanie tych sankcji.

Sankcje w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola

UE nie uznała bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Rosję, dlatego Rada wprowadziła znaczne ograniczenia w stosunkach gospodarczych z Krymem i Sewastopolem.

Środki te obejmują zakaz importu towarów z Krymu i Sewastopola wprowadzony w czerwcu 2014 r. oraz ograniczenia handlowo-inwestycyjne w niektórych sektorach gospodarki i projektach infrastrukturalnych wprowadzone w lipcu. 

Ponadto od grudnia 2014 r. oprócz zakazu świadczenia usług turystycznych obowiązuje również całkowity zakaz inwestowania na Krymie. Rada zabroniła też eksportu kolejnych towarów kluczowych w określonych sektorach, w tym urządzeń do poszukiwania, wydobywania i produkcji ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych.

19 czerwca 2015 r. Rada przedłużyła obowiązywanie tych środków do 23 czerwca 2016 r.

Sektorowe sankcje gospodarcze

W lipcu i wrześniu 2014 r. UE nałożyła sankcje gospodarcze na wymianę z Rosją w określonych sektorach gospodarki. W marcu 2015 r. przywódcy UE postanowili powiązać istniejący system sankcji z pełnym wykonaniem porozumień mińskich (termin wyznaczono na koniec grudnia 2015 r.). Następnie 22 czerwca 2015 r. Rada przedłużyła obowiązywanie sankcji gospodarczych o 6 miesięcy, tj. do 31 stycznia 2016 r.  Ponieważ porozumienia mińskie nie zostaną w pełni wdrożone do 31 grudnia 2015 r., Rada przedłużyła obowiązywanie sankcji gospodarczych do 31 lipca 2016 r. 

Odnośne sankcje to:

  • ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla 5 głównych rosyjskich instytucji finansowych o większościowym udziale skarbu państwa i ich spółek zależnych utworzonych poza UE, w których instytucje te mają większość udziałów, a także dla 3 głównych rosyjskich firm energetycznych oraz 3 firm przemysłu obronnego
  • zakaz eksportu i importu broni
  • zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji
  • ograniczenie dostępu Rosji do pewnych poufnych technologii i usług, które można wykorzystać przy produkcji i wydobyciu ropy naftowej.

Restrykcje we współpracy gospodarczej

W lipcu 2014 r. przywódcy UE wprowadzili ograniczenia we współpracy gospodarczej:  

  • Europejski Bank Inwestycyjny został poproszony o zawieszenie zatwierdzania nowych operacji finansowania w Federacji Rosyjskiej 
  • państwa członkowskie UE zgodziły się skoordynować swoje stanowiska w ramach Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, aby również zawiesić finansowanie nowych operacji
  • ponownie oceniono realizację unijnych programów współpracy dwustronnej i regionalnej z Rosją i niektóre z nich zawieszono.