Akredytacja

Akredytacja na szczyty i spotkania wysokiego szczebla

Ważna na szczyty Rady Europejskiej i inne międzynarodowe spotkania wysokiego szczebla.

Obecnie nie prowadzimy akredytacji na żadne wydarzenie.

Akredytacja standardowa

Ważna na posiedzenia Rady (szczebel ministerialny) i inne spotkania z wyjątkiem szczytów Rady Europejskiej i spotkań wysokiego szczebla.

Akredytacja jednodniowa

Wydawana w biurze ochrony przy wejściu do centrum prasowego. Wymagane dokumenty:

  • ważny dowód osobisty lub paszport
  • ważna legitymacja prasowa lub pismo sygnowane przez redaktora naczelnego macierzystej organizacji medialnej z potwierdzeniem, że są Państwo dziennikarzami, i ze wskazaniem relacjonowanego przez Państwa wydarzenia.

Przepustka międzyinstytucjonalna

Dla korespondentów oddelegowanych do Brukseli instytucje UE stworzyły wspólny system akredytacji. Prowadzi go Komisja Europejska.

Przepustka 6-miesięczna

Tylko dla obywateli UE mieszkających w Belgii lub obywateli państw spoza UE, którzy mieszkają w Belgii od co najmniej 5 lat.

Jest ważna na wszystkie szczyty Rady Europejskiej i inne spotkania wysokiego szczebla. Osoby mające taką przepustkę nie muszą występować o osobne akredytacje na poszczególne spotkania.

Upłynął termin ubiegania się o 6-miesięczną przepustkę na drugą połowę 2017 r.
Przepustkę można odebrać od 5 do 20 lipca 2017 r. w punkcie akredytacyjnym w budynku „Justus Lipsius” lub w czasie szczytów w centrum akredytacyjnym w budynku „Lex”.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe:

tel. +32 2 281 90 00

faks +32 2 281 85 41

press.centre@consilium.europa.eu