Wystąpienie Donalda Tuska po szczycie strefy euro w sprawie Grecji (12 lipca 2015)

Szczyt strefy euro
  • 13.7.2015
  • 09:30
  • Oświadczenie i wystąpienia
  • 579/15
  • Strefa euro
  • Gospodarka i finanse
13.7.2015
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Dzień dobry. Dzisiaj mieliśmy tylko jeden cel: porozumienie. Udało się nam je osiągnąć po 17 godzinach negocjacji. W języku angielskim można określić je jako „agreekment”. Przywódcy zasadniczo zgodzili się, że są gotowi rozpocząć negocjacje na temat pakietu pomocowego z Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Oznacza to dalszą pomoc dla Grecji.

Wsparcie uzależnione jest od spełnienia surowych warunków. Do rozpoczęcia formalnych negocjacji w sprawie pomocy z mechanizmu konieczna jest zgoda parlamentów krajowych strefy euro, w tym parlamentu Grecji.

Osiągnięte porozumienie stanowi jednak szansę na unormowanie – przy wsparciu ze strony europejskich partnerów – sytuacji w Grecji. Dzięki niemu unikniemy również negatywnych konsekwencji społecznych, gospodarczych i politycznych. Jestem zadowolony z postępów w negocjacjach i z konstruktywnego stanowiska Grecji, które pomoże przywrócić zaufanie między partnerami ze strefy euro.

Po zakończeniu procedur krajowych Eurogrupa we współpracy z instytucjami bezzwłocznie wznowi negocjacje. Ministrowie finansów w trybie pilnym zastanowią się również, jak pomóc Grecji i pokryć jej potrzeby finansowe w ujęciu krótkofalowym. Chodzi tu o tzw. finansowanie pomostowe.  

Chciałbym podziękować przewodniczącemu Komisji Jeanowi-Claude'owi Junckerowi i przewodniczącemu Eurogrupy Jeroenowi Dijsselbloemowi za ich zaangażowanie w negocjacje. Bez niego nie udałoby się nam dzisiaj porozumieć. Dziękuję.