Rada zgadza się na relokację z Grecji i Włoch 40 tysięcy uchodźców

Rada UE
  • 14.9.2015
  • 17:00
  • Komunikat prasowy
  • 644/15
  • Sprawy wewnętrzne
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
14.9.2015
Kontakt z prasą

Veronica Huertas Cerdeira
Rzeczniczka prasowa (sprawy wewnętrzne, koordynacja walki z terroryzmem)
+32 2 281 45 48
+32 470 882 199

„Bardzo się cieszę, że Radzie udało się przyjąć tę decyzję. To ważne polityczne przesłanie ...”.

Jean Asselborn, przewodniczący Rady 

Rada przyjęła decyzję o środkach tymczasowych w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji.

Decyzja ta ustanawia tymczasowy, nadzwyczajny mechanizm relokacji migrantów z państw członkowskich pierwszej linii (Włoch i Grecji) do innych państw członkowskich. Objęte nim będą osoby ewidentnie wymagające ochrony międzynarodowej, które przybyły lub przybędą na terytorium tych państw członkowskich między 15 sierpnia 2015 r. a 16 września 2017 r.

Jean Asselborn, luksemburski minister ds. imigracji i azylu i przewodniczący Rady, powiedział: „Bardzo się cieszę, że Radzie udało się przyjąć tę decyzję. To ważne polityczne przesłanie. Szybko będzie bowiem można rozpocząć relokację pierwszych grup osób wymagających ochrony międzynarodowej. Jednocześnie specjalne punkty rejestracji migrantów („hotspots”) we Włoszech i w Grecji zyskały niezbędną podstawę prawną działania.  Jako że Rada omawia teraz kolejną propozycję nadzwyczajnej relokacji, trzeba dopilnować, by ten pierwszy mechanizm rozpoczął działanie i zaczął przynosić efekty”.

20 lipca przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie w drodze konsensusu zadecydowali o rozmieszczeniu 32 256 osób. Postanowili też do grudnia 2015 r. zaktualizować te dane liczbowe, tak by ostatecznie rozmieścić łącznie 40 000 osób, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na posiedzeniu Rady Europejskiej 25–26 czerwca 2015 r.  

Państwa członkowskie uczestniczące w mechanizmie otrzymają kwotę ryczałtową w wysokości 6000 EUR za każdą relokowaną osobę. 

Specjalna procedura przyjęcia tej decyzji wymaga, by Rada skonsultowała się z Parlamentem Europejskim. 9 września Parlament Europejski przyjął odnośną opinię.  

Dania i Wielka Brytania nie uczestniczą w stosowaniu tej decyzji.