Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE–Kosowo podpisany

Rada UE
  • 27.10.2015
  • 14:00
  • Komunikat prasowy
  • 762/15
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
27.10.2015
Kontakt z prasą

Maja Kocijančič
rzeczniczka prasowa ESDZ
+32 2 298 65 70
+32 498 984 425

Dziś w Strasburgu został podpisany układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem. W imieniu UE podpisy złożyli wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini i komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji rozszerzeniowych Johannes Hahn. Kosowo reprezentowali premier Isa Mustafa i minister ds. integracji europejskiej, a zarazem główny negocjator Bekim Çollaku.

„Układ ten to początek nowej epoki w stosunkach UE–Kosowo. W dużym stopniu przyczyni się do stabilności i dobrobytu Kosowa i całego regionu. Z niecierpliwością czekam na jego wejście w życie” – powiedziała Federica Mogherini podczas ceremonii podpisania.

„Układ jest kamieniem milowym w relacjach unijno-kosowskich. Pomoże Kosowu przeprowadzić potrzebne reformy i stworzy lepsze warunki handlowo-inwestycyjne. Da Kosowu perspektywę trwałego wzrostu gospodarczego i doprowadzi do powstania miejsc pracy bardzo potrzebnych Kosowianom, zwłaszcza młodym”– dodał Johannes Hahn.

Układ negocjowano od października 2013 r. do maja 2014 r., a parafowano w lipcu 2014 r. Zgodę na jego podpisanie Rada UE wyraziła 22 października 2015 r. Również Parlament Europejski wydał stosowną zgodę. Układ ma wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku.

Dzięki temu powstanie stosunek umowny między UE a Kosowem określający prawa i obowiązki obu stron w wielu sektorach. Układ kładzie nacisk na poszanowanie najważniejszych zasad demokracji i jednolitego rynku. Ustanawia obszar wolnego handlu i wprowadza europejskie normy w różnych dziedzinach, takich jak konkurencja, pomoc państwa i własność intelektualna. Pomoże też zrealizować reformy, których celem jest przyjęcie przez Kosowo wszystkich europejskich standardów. Inne postanowienia układu dotyczą dialogu politycznego i współpracy w licznych sektorach: od edukacji i zatrudnienia po energetykę, środowisko oraz sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

W ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia Unia Europejska chce nadal wspierać Kosowo na jego drodze do Europy. Strategia stabilizacji i stowarzyszenia pozwala UE generalnie pogłębiać współpracę z krajami Bałkanów Zachodnich i współpracę regionalną. Centralnym punktem tej strategii są układy o stabilizacji i stowarzyszeniu. Na wsparcie niezbędnych reform w Turcji i na Bałkanach Zachodnich UE przeznacza w latach 2014–2020 pomoc przedakcesyjną w wysokości ok. 11,7 mld EUR. Kosowo otrzyma z tego 645,5 mln.

Kosowo*

Użycie nazwy „Kosowo” nie wpływa na stanowiska poszczególnych państw w sprawie statusu Kosowa. Jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.