Zaproszenie na szczyt Rady Europejskiej wystosowane przez Donalda Tuska

Rada Europejska
  • 17.2.2016
  • Komunikat prasowy
  • 70/16
  • Sprawy wewnętrzne
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
  • Sprawy instytucjonalne
  • Gospodarka i finanse
17.2.2016
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Jutro spotkamy się na posiedzeniu Rady Europejskiej. Będzie to kluczowy moment dla jedności naszej Unii i dla przyszłości stosunków Zjednoczonego Królestwa w Europie.

Po moich konsultacjach prowadzonych w ostatnich godzinach muszę stwierdzić szczerze: nie ma wciąż gwarancji, że osiągniemy porozumienie. Różnimy się w pewnych kwestiach politycznych i jestem w pełni świadomy, że pokonanie ich będzie trudne. Apeluję zatem do Państwa, aby zachowali konstruktywne podejście.

Negocjacje są na bardzo zaawansowanym etapie i musimy wykorzystać ten moment. Nie będzie lepszej okazji, by osiągnąć kompromis. Siłę czerpiemy z naszej jedności, której nie możemy stracić. Strata ta byłaby porażką zarówno Zjednoczonego Królestwa, jak i Unii Europejskiej, za to geopolitycznym zwycięstwem tych, którzy dążą do podzielenia nas.

Będziemy pracować na podstawie propozycji, którą przedstawiłem 1 lutego, z uwzględnieniem wypracowanych przez szerpów doprecyzowań technicznych i prawnych, które zostaną udostępnione dzisiaj. Wszystkie kwestie polityczne pozostaną jednak otwarte na jutro. Od początku cel był jasny: osiągnięcie prawnie wiążącego i nieodwracalnego porozumienia, które wychodzi naprzeciw obawom Zjednoczonego Królestwa i zarazem jest satysfakcjonujące dla wszystkich. Nie podważymy jednocześnie naszych podstawowych wartości. Moim celem jest osiągnięcie porozumienia w tym tygodniu.

Program obrad przedstawia się następująco: po tradycyjnej wymianie poglądów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz wspólnym zdjęciu, na pierwszej sesji roboczej w czwartek po południu zajmiemy się kwestią Zjednoczonego Królestwa. Stworzy to wszystkim członkom okazję do przedstawienia stanowisk i wyrażenia obaw. Mając na uwadze fakt, że mówimy o prawnie wiążącym porozumieniu, będziemy potrzebować czasu, by w ciągu nocy ocenić wszelkie konieczne zmiany, i powrócimy do tej kwestii w piątek rano.

Podczas kolacji przedyskutujemy aktualny rozwój wydarzeń w odniesieniu do migracji. W grudniu uzgodniliśmy kilka priorytetów, którymi należało się pilnie zająć. Szczegółowe sprawozdania opracowane przez prezydencję niderlandzką oraz Komisję pokazują, że stworzona przez nas strategia zaczyna przynosić rezultaty, ale poczyniony dotąd postęp jest niewystarczający. Chciałbym, byśmy podtrzymali presję na wszystkie elementy łącznej strategii. Pod koniec dyskusji powinniśmy uzgodnić treść konkluzji. Ponieważ plan działania UE–Turcja odgrywa kluczową rolę w naszej strategii, odbędę wcześniej spotkanie z premierem Davutoğlu, by ocenić postęp i przedyskutować przyspieszenie porozumienia, tak by osiągnąć istotny i trwały spadek liczby nielegalnych wjazdów z Turcji do UE.

Spotkamy się w piątek rano na nieformalnej sesji, by prowadzić dyskusje o Zjednoczonym Królestwie. W debacie tej weźmie udział również przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dokładna godzina zostanie jeszcze ustalona, gdyż będziemy być może potrzebowali przeprowadzić dwustronne konsultacje. Z chwilą ostatecznego opracowania tekstu wznowimy sesję plenarną, by oficjalnie go przyjąć.

Później zajmiemy się sytuacją w Syrii i Libii oraz przyjmiemy pozostałe konkluzje. Na koniec zatwierdzimy zalecenia dla strefy euro zgodnie z odnowionym europejskim semestrem. Z radością oczekuję Państwa jutro w Brukseli.