Maltańska deklaracja członków Rady Europejskiej o zewnętrznych aspektach migracji: kwestia szlaku środkowośródziemnomorskiego

Rada Europejska
  • 3.2.2017
  • 12:36
  • Komunikat prasowy
  • 43/17
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Sprawy wewnętrzne
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
3.2.2017
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Z zadowoleniem przyjmujemy i popieramy starania prezydencji maltańskiej o postęp w pracach nad wszystkimi elementami kompleksowej polityki migracyjnej UE.