Dyplomacja klimatyczna i energetyczna: Rada zaleca ściślejszy związek

Rada UE
  • 6.3.2017
  • 12:00
  • Komunikat prasowy
  • 106/17
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
  • Środowisko
  • Energia
6.3.2017
Kontakt z prasą

Virginie Battu
rzeczniczka prasowa
+32 2 281 53 16
+32 470 182 405

Rada przyjęła konkluzje w sprawie unijnej dyplomacji klimatycznej i energetycznej jako jednego ze sposobów realizacji globalnej strategii UE. Chodzi o zwiększenie synergii i związków między stosownymi elementami unijnej dyplomacji klimatycznej i energetycznej oraz o ustanowienie priorytetów na 2017 r.

Unijna dyplomacja klimatyczna koncentruje się na realizacji porozumienia paryskiego i na bezpieczeństwie klimatycznym, dyplomacja energetyczna zaś – na bezpieczeństwie energetycznym i dywersyfikacji źródeł energii. Energetyka i klimat są ściśle ze sobą związane: ponad dwie trzecie emisji gazów cieplarnianych pochodzi z sektora energetycznego. Zatrzymanie wzrostu temperatur na poziomie poniżej 2°C zależy od powszechnych postępów w światowej transformacji energetycznej.

W ramach zwiększania synergii między unijną dyplomacją klimatyczną a energetyczną konkluzje Rady przewidują kilka konkretnych działań i wskazują ogólne priorytety na 2017 r.