Konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej, 9.3.2017

Rada Europejska
  • 10.3.2017
  • 00:45
  • Komunikat prasowy
  • 125/17
  • Bezpieczeństwo i obrona
  • Sprawy wewnętrzne
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
  • Sprawy instytucjonalne
  • Gospodarka i finanse
10.3.2017
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Rada Europejska omówiła załączony dokument. Poparło go 27 członków Rady Europejskiej, jednak nie udało się osiągnąć konsensusu w jego sprawie z przyczyn niezwiązanych z treścią samego dokumentu. 

Odniesień do Rady Europejskiej w załączonym dokumencie nie należy odczytywać jako oznaczających jego formalne zatwierdzenie przez Radę Europejską działającą jako instytucja.